POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U novom izdanju časopisa Physical Review Letters objavljen je rad pod naslovom “Field-induced quantum soliton lattice in a frustrated two-leg spin-1/2 ladder” (PRL 110, 187201 (2013)), na kojem je koautor član Fizičkog odsjeka Mihael Grbić. U radu se opisuje prvo opažanje solitonskog uređenja u spinskom sustavu frustriranih ljestvica. 

Ova egzotična faza koja podrazumijeva cijepanje magnona (spin-1 pobuđenje) inducirana je jakim magnetskim poljem i kopetitivnom interakcijom susjednih spinskih pozicija.  Istraživanje je izrađeno tijekom poslijedoktorskog usavršavanja dr. Grbića na Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (Grenoble, Francuska).

U većini trenutno atraktivnih spinskih sustava gdje se inducira neko kvantno uređenje variranjem magnetskog polja nova se faza opisuje bozonima s krutom interakcijom (set bozonskih kuglica). Magnetsko polje poprima ulogu efektivnog kemijskog potencijala, čime se mapira fazna granica novog uređenja, a promatrajući kritične eksponente i pripadna klasa kvantnog prijelaza. Od velikog interesa za istraživanje su stoga antiferomagnetski sustavi necjelobrojnih spinova (S=1/2) sa singletnim osnovnim stanjem i cjelobrojnim (S=1) pobuđenjima (tzv. triploni). U njima se magnetskim poljem može smanjiti energijski procjep do prvog pobuđenog stanja, te iznad  iznad neke kritične vrijednosti kada energijski procjep nestaje i osnovno stanje postane tripletno. To može dovesti do Bose-Einstein kondenzacije elementarnih pobuđenja na niskim temperaturama pri čemu je dogodosežni red karakteriziran konačnom vrijednosti transverzalne komponente spina. U prisustvu frustracije tripletna pobuđenja se teže propagiraju kroz kristal što povećava njihovu međusobnu interakciju.

U proučavanom sustavu dvostrukih ljestvica (BiCu2PO6) frustracija uzrokuje cijepanje triplonskih pobuđenja na S=1/2 jedinke što dovodi do tvorbe necjelobrojnih domenskih granica, tzv. solitona. Ovakvo uređenje nije prethodno nikad bilo opaženo a posljedica je međuigre niske dimenzionalnosti sustava i frustriranih interakcija.

Puni rad se može naći na ovom linku

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti