POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Stanice imaju fascinantnu osobinu da uredno organiziraju svoju unutrašnjost uz pomoć motornih proteina. Takav jedan protein poznat pod imenom citoplazmatski dinein pokreće ključne procese u našim stanicama, kao što su transport tvari u neuronima i formiranje diobenog vretena koje dijeli kromosome za vrijeme stanične diobe. Ipak, malo se zna o ponašanju motornog proteina dineina u živoj stanici. Nenad Pavin s Fizičkog odsjeka PMF-a i Iva Tolić-Norrelykke s Max Planck instituta u Dresdenu, zajedno sa suradnicima, uspjeli su promatrati pojedinačne molekule dineina kako se kreću kroz stanicu, vežu za proteinski polimer mikrotubul i hodaju po njemu.

Autori su otkrili da se dinein veže u dva koraka, prvo na mikrotubul, a potom i na proteine sidra u staničnoj kori. Pokazali su da, suprotno od dosadasnje paradigme, dineini pronalaze sidra tako da difundiraju uzduž mikrotubula, a prilikom vezanja na sidro počinju se kretati usmjereno. Ova nova i tehnički zahtjevna zapažanja na razini pojedinačnih molekula pomažu da se komadići slagalice slože u potpunu sliku ponašanja dineina u živoj stanici.

Originalni članak:

Vaishnavi Ananthanarayanan, Martin Schattat, Sven K. Vogel, Alexander Krull, Nenad Pavin and Iva M. Tolić-Nørrelykke: Dynein motion switches from diffusive to directed upon cortical anchoring.

Cell (2013),  http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(13)00586-2

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti