POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U časopisu Physical Review C  n_ToF kolaboracija s CERN-a, čiji su članovi Damir Bosnar i Petar Žugec s Fizičkog odsjeka, objavila je rad "Experimental neutron capture data of 58Ni from the CERN n_TOF facility". 

58Ni bitna je sastavnica strukurnih materijala korištenih u nuklearnoj tehnologiji te nalazi svoje mjesto u astrofičkim procesima nukleosinteze. Zbog pozamašnih odstupanja između ranijih mjerenja njegova udarnog presjeka za uhvat neutrona, javila se potreba za novim mjerenjem visoke preciznosti u širokom rasponu neutronskih energija. Takvo mjerenje provedeno je u sklopu n_TOF kolaboracije s CERN-a, u energijskom rasponu od 27 meV do 400 keV [1]. Slika 1 prikazuje rezultate mjerenja vjerojatnosti reakcije uhvata (tzv. yield), zajedno s različitim doprinosima pozadinskim događajima. Na Slici 2 prikazani su maxwellovski usrednjeni udarni presjeci (MACS) unutar temperaturnog intervala kT = 5-100 keV, bitnog za nukleosintezu u masivnim zvijezdama.


Slika 1 - Mjerenje vjerojatnosti uhvata neutrona na izotopu 58Ni, uz različite doprinose pozadinskim događajima.

 
Slika 2 - Maxwellovski usrednjeni udarni presjeci za uhvat neutrona na 58Ni, uspoređeni s podacima iz relevantnih baza podataka.

[1] P. Žugec et al., Phys. Rev. C 89, 014605 (2014)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti