POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Britanski časopis New Scientist je objavio osvrt na istraživanje koje je izvedeno u Zagrebu: Supernovae have the right stuff to mix cement in space. Odgovarajući znanstveni članak, Do cement nanoparticles exist in space ?, će uskoro biti publiciran u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Članak je rezultat istraživanja Goranke Bilalbegović s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Aleksandra Maksimovića i Vlaste Mohaček-Grošev s Instituta Rudjer Bošković.

Kalcij-silicij-hidrat se koristi za modeliranje osobina cementa na Zemlji.

U ovom radu su istraživane osobine nanočestica cementa. Pretpostavlja se da takve nanočestice ulaze u sastav zrnaca kozmičke prašine. Pomoću metoda kvantne teorije funkcionala gustoće izračunati su infracrveni spektri Ca4Si4O14H4, Ca6Si3O13H2 i Ca12Si6O26H4  klastera. Dobivene vrpce su rasporedjene po cijelom području infracrvenog spektra. Specifična spektralna linija kalcij-silicij-hidrata na 14 mikrona, zajedno s vrpcama na 10 i 18 mikrona koje imaju i drugi kozmički silikati, može se koristiti za detekciju kozmičkog cementa. Usporedjene su izračunate vrpce sa spektralnim linijama na 14 mikrona astrofizičkih objekata  HD 45677, HD

44179 i  IRC+10420 koje su opažene pomoću Infrared Space Observatory (ISO) teleskopa te klasificirane  kao nepoznate. Velika zastupljenost atoma kisika u nanočesticama cementa pomaže u objašnjenju opaženog nedostatka ovog kemijskog elementa  u medjuzvjezdanom prostoru u usporedbi sa zrncima kozmičke prašine.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti