POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Tradicionalne pretpostavke o sili kojom femto-sekundni (fs) laseri djeluju na atome uzdrmane su svježe objavljenim eksperimentalnim radom Kregar et al. Phys. Rev. A 89, 053421 (2014) na kojem su sudjelovali Mag. Phys. Neven Šantić i Prof. Hrvoje Buljan s našeg odsjeka u suradnji s grupom Dr. Ticijane Ban s Instituta za fiziku. 

Izmjerena sila kojom fs laser djeluje na atome u konfiguraciji u kojoj pulsevi prolaze kroz oblak pa se reflektiraju od zrcala te ponovo prolaze kroz oblak ne slažu se s dosad usvojenim teorijama. Potencijalni razlog neslaganja je temeljno kvantnomehanički: granica između kvantnog i klasičnog svijeta nije stroga crta već u biti siva zona. Vezanje unutarnjih stupnjeva slobode (unutarnjih atomskih stanja) koji su kvantni, te gibanja centra mase atoma koje je klasično neizbježno je u bilo kojem modelu koji opisuje silu lasera na atome. U ovoj konfiguraciji dolazi do kvantne zapetljanosti unutarnjih i vanjskih stupneva slobode, a sila ovisi o vremenu dekoherencije među njima. Na taj način, mjerenje sile fs lasera na atome može biti iskorišteno da se proučava granica između kvantnog i klasičnog svijeta. 

 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti