POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U okviru n_TOF kolaboracije na CERN-u, čiji su članovi D. Bosnar i P. Žugec s Fizičkog odsjeka, P. Žugec je razvio simulaciju za identifikaciju pozadinskih događaja u mjerenjima neutronski induciranih reakcija na jezgrama. Rad je objavljen u časopisu Nuclear Instruments Methods A i predstavlja prvu potpunu identifikaciju pozadinskih događaja u mjerenjima n_TOF kolaboracije.  Ekstenzivne simulacije provedene su na računalnom klasteru Laboratorija za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

U nedavno objavljenom radu n_TOF kolaboracije o mjerenju udarnog presjeka za uhvat neutrona na izotopu 58Ni [1] korišteni su rezultati detaljnih GEANT4 simulacija kako bi se precizno identificirali pozadinski događaji uzrokovani raspršenjem neutrona na mjerenome uzorku (tzv. neutronska pozadina). U novome radu 'GEANT4 simulation of the neutron background of the C6D6 set-up for capture studies at n_TOF' [2] podnesen je detaljan izvještaj o istim simulacijama, kojima je po  prvi put u povijesti n_TOF kolaboracije neutronska pozadina jasno identificirana. U članku je prikazan sadržaj simuacija (Slika 1 prikazuje usvojenu geometriju eksperimentalne prostorije), analizirani su najvažniji aspekti programskoga koda za simulaciju fizikalnih procesa te su krajnji rezultati simulacija uspoređeni s dostupnim eksperimentalnim podacima za tri uzorka korištena tijekom 58Ni eksperimenta – 58Ni, 197Au i natC. Na temelju izvrsnog slaganja simuliranih i eksperimentalnih rezultata za sve uzorke, simulirana neutronska pozadina s pouzdanošću je korištena za korekciju 58Ni eksperimentalnih podataka [1]. Posebna pažnja posvećena je uzorku prirodnog ugljika (natC) koji je posebno prikladan za ocjenu kvalitete simulirane neutronske pozadine zbog udarnog presjeka za elastično raspršenje neutrona mnogo višeg od onog za njihov uhvat. Zahvaljujući vjerodostojnim simulacijama fizikalnih procesa, u mjerenjima s natC nedvojbeno je identificirana dodatna komponenta uzrokovana neelastičnom 12C(n,p)12B reakcijom.

Eksperimentalni potpis ove reakcije detekcija je visokoenergijskih elektrona iz β-raspada stvorenog 12B izotopa (Slika 2). Ove računski intenzivne simulacije, od visoke važnosti za kvalitetu odrade eksperimentalnih podataka s n_TOF postrojenja u CERN-u, provedene su na računalnom klasteru od 48 jezgara u Laboratoriju za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

[1] P. Žugec, M. Barbagallo, N. Colonna, D. Bosnar et al., Phys. Rev. C 89, 014605 (2014)

[2] P. Žugec, N. Colonna, D. Bosnar et al., Nucl. Instrum. Methods A 760, 57 (2014)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti