POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Studentica Marija Došlić objavila je u suradnji s asistentom Damjanom Pelcom i mentorom Miroslavom Požekom rad u časopisu Review of Scientific Instruments pod naslovom „Contactless measurement of nonlinear conductivity in the radio-frequency range“ [1].

Razvijen je postav za bezkontaktno mjerenje nelinearne vodljivosti u radiofrekventnom području koji omogućuje mjerenja u širokom rasponu temperatura i u magnetskim poljima. Za induciranje struja izrađen je nerezonantni krug, dok je inducirani signal detektiran rezonantnim krugom ugođenim na trostruku ili peterostruku frekvenciju od pobudne. Izrađena je i modifikacija postava u kojoj se pobuda i detekcija obavlja u kratkim pulsevima, što omogućuje mjerenja sa snagama čak do 150 W. Uređaj je ispitan za mjerenje nelinearnog odziva supravodiča u blizini supravodljivog prijelaza, kao i za mjerenje nelinearnog nematskog odziva nedopiranog pniktidnog uzorka.

Postav je već upotrijebljen za istraživanja nelinearne dinamike magnetskih virova, što je prikazano u radu nagrađenom rektorovom nagradom 2014. Mjerni postav je upotrijebljen i za istraživanje prugastih nabojnih uređenja u kupratnim supravodičima, što će biti opisano u diplomskom radu Marije Došlić.

[1] M. Došlić, D. Pelc, and M. Požek, Review of Scientific Instruments 85, 073905 (2014).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti