POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Odnos temperaturnih ovisnosti pseudoprocjepa i supravodljivog prijelaza opaženih u najčešće proučavanom kupratnom supravodiču YBa2Cu3Ox (YBCO) nije univerzalan za sve kuprate. Na taj zaključak navode rezultati koje je nedavno objavio Tonči Cvitanić sa suradnicima u časopisu Physical Review B [1].

Sustavno 17O-NMR istraživanje kuprata (CaxLa1−x)(Ba1.75−xLa0.25+x)Cu3Oy pokazalo je da se i za optimalno dopirani uzorak pseudoprocjep otvara na temperaturama mnogo višim od temperature supravodljivog prijelaza, za razliku od detaljno proučavanog kuprata YBCO. Time se postavljaju ograničenja za teorijska objašnjenja prirode pseudoprocjepa u kupratima.


Istraživanje su proveli Tonči Cvitanić, Damjan Pelc i Miroslav Požek s Fizičkog odsjeka u suradnji s grupom profesora Amita Kerena iz Technion instituta u Haifi, Izrael. U spomenutoj porodici kupratnih uzoraka moguće je promjenom kemijskog sastava varirati maksimalnu temperaturu prijelaza, kao i dopiranje. 
Opaženo je različito ponašanje pseudoprocjepa i supravodljivosti u različitim porodicama, što ukazuje da između dvije pojave ne postoji izravna korelacija. Također je pokazano da se linija pseudoprocjepa proteže i prema naddopiranoj strani faznog dijagrama. Međuigra pseudoprocjepa i supravodljivosti jasno je vidljiva u ovim sustavima pa prikazani rezultati predstavljaju referentnu točku za teorije koje bi objasnile pojavu pseudoprocjepa.

 [1] T. Cvitanić, D. Pelc, M. Požek, E. Amit, and A. Keren, Phys. Rev. B 90, 054508 (2014).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti