POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U istraživanju svojstava novih metalo-organskih mreža i lanaca te spinela nastalih novom metodom sinteze, sa znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković surađivali su i djelatnici našega odsjeka Damir Pajić i Krešo Zadro, proučavajući magnetska svojstva oksalatnih 3D mreža s manganom i kobaltom te 1D oksalatnih lanaca s kromom i kalcijem, a potom i spinela nastalih njihovim raspadom na povišenoj temperaturi, o čemu su nedavno objavljena dva znanstvena rada.

Metalo organske mreže od velikog su interesa u zadnje vrijeme jer pružaju mogućnost ostvarenja različitih funkcionalnosti, od poroznosti i smještanja plinova ili drugih elemenata u kaveze na molekulskoj razini, do ugodivih magnetskih i električnih svojstava. Osim toga, pokazali su se pogodni za dobivanje miješanih oksida metala novom metodom sinteze korištenom u ovim radovima. 

Najprije je objavljen rad o 3D oksalatnoj mreži s manganom i kobaltom (slika gore lijevo) te svojstvima te mreže i magnetskog spinela (slika gore u sredini) nastalog raspadom te mreže: J. Habjanič, M. Jurić, J. Popović, K. Molčanov, D. Pajić, A 3D Oxalate-Based Network as a Precursor for the CoMn2O4 Spinel: Synthesis and Structural and Magnetic Studies, Inorganic Chemistry 53 (2014) 9633-9643

(poveznica: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ic501134y ). 

Sintetizirana metalo-organska 3D mreža magnetski je uređena ispod 13K (slika dolje lijevo), a zanimljivo je da u sva tri smjera međudjelovanje prenose oksalatne C2O4 skupine. Novom metodom sinteze spinela raspadom mreže dobiven je čisti materijal CoMn2O4 jer se spaja idealan omjer broja atoma metala ugrađenih u polaznu mrežu, a dodatna pogodnost je što se reakcija događa na nižim temperaturama nego što je to kod uobičajenih metoda dobivanja mješovitih oksida. Dobiveni spinel pored poznatog magnetskog faznog prijelaza (slika gore desno) pokazuje još i neobično jaku magnetsku tvrdoću (slika dolje desno) te pokazuje kako se nanostrukturiranošću može utjecati na magnetska svojstva i podešavati ih različitim sintezama. 

U najnovijem broju, rezultate istraživanja novog materijala organometalnog lanca s kromom i kalcijem i njegova raspada na metalni oksid, objavljen je i ovaj rad: L. Androš, M. Jurić, J. Popović, D. Pajić, K. Zadro, K. Molčanov, D. Žilić, P. Planinić, 1D heterometallic oxalate compounds as the precursors for the mixed Ca–Cr oxides: synthesis, structural and magnetic studies, European Journal of Inorganic Chemistry 2014 (2014) 5703-5713

(poveznica: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.201402644/abstract ).

Ova 1D struktura (slika gore lijevo), osim što pruža uvid u sinteze novih magnetskih lanaca (slika dolje lijevo), služi i kao pogodan prekursor za dobivanje jednofaznog CaCr2O4 (slika gore desno), što nije lako dobiti uobičajenim metodama sinteze, a ovdje je pogodnost da se zagrijavanjem na dosta nižu temperaturu nego inače dobiva čista beta faza. Ona pokazuje dva magnetska prijelaza (slika dolje desno), od kojih je posebno zanimljiv slabi feromagnetski prijelaz, jer se u alfa fazi taj materijal prije pokazao multiferoičnim. Stoga su daljnja istraživanja u tijeku. 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti