POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U časopisu Scientific Reports objavljen je rad o magnetskim svojstvima barijeva titanata dopiranog željezom, u kojem je sudjelovao i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka. 

Nasuprot mnogim radovima gdje se tvrdi da je barijev titanat dopiran željezom istovremeno i feroelektrik i feromagnet do visokih temperatura, ovdje je pokazano koristeći se trima magnetskim metodama (statička magnetizacija, elektronska paramagnetska rezonancija i mionska spinska rotacija) da feromagnetizam nije intrinsičan, već da je on posljedica nastanka rijetkih područja pseudo-kubne faze koja se pomoću unutarnjeg naprezanja natječe i koegzistira s heksagonskom fazom.

Rad A. Zorko, M. Pregelj, M. Gomilšek, Z. Jagličić, D. Pajić, M. Tellling, I. Arčon, I. Mikulska, M. Valant, SCIENTIFIC REPORTS | 5 : 7703 | DOI: 10.1038/srep07703 slobodno je dostupan na http://www.nature.com/srep/2015/150109/srep07703/full/srep07703.html

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti