POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Tena Dubček i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa znanstvenicima s MIT-a, grupom Marina Soljačića i grupom Wolfganga Ketterlea, predložili su realizaciju Weylovog Hamiltonijana i Weylovih fermiona s ultrahladnim atomima, u trodimenzionalnoj optičkoj rešetci s laserski potpomognutim tuneliranjem.

Ove rešetke u inverznom prostoru, u Brillouinovoj zoni, imaju tzv. Weylove točke. Weylove točke su sintetski magnetski monopoli, a u njihovoj blizini energija linearno ovisi o valnom vektoru. Ukoliko su hladni atomi fermioni, s Fermijevom energijom na energiji Weylove točke, niskoenergetska pobuđenja u tom sustavu tvore Weylove fermione, jednu od tri vrste fermiona u relativističkoj kvantnoj fizici (uz Diracove i Majorana fermione). Međutim, u fizici čestica Weylovi fermioni još nisu opaženi.


Weylove su točke vrlo robusne: mogu nestati samo ako dvije točke suprotnih kiralnosti budu anihilirane. Materijal koji ima Weylove točke, posjeduje i topološki zaštićena rubna stanja na tzv. "Fermijevim lukovima".


Važno je napomenuti da su Weylovi polumetali, dijelom baš zbog rubnih stanja, od velikog interesa u fizici kondenzirane tvari i fotonici. Ove godine po prvi su puta objavljeni radovi koji tvrde da su eksperimentalno
demonstrirali Weylove točke u tim područjima. No, u ultrahladnim atomskim sustavima još se čeka na njihovu realizaciju.

journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.225301


Energetski spektar u $k_x=0$ ravnini trodimenzionalne Brillouinove zone, s linearnom disperzijom u blizini Weylovih točaka. Krugovi prikazuju izračunatu Berrijevu zakrivljenost Weylovih točaka, iz čega je vidljivo da se radi o sintetskim magnetskim monopolima u inverznom prostoru.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti