POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa Jorge Bravo-Abadom iz Madrida, te znanstvenicima s MIT-a, Prof. Marinom Soljačićićem,  Prof. Liang Fu, te Dr. Ling Lu, predložio je realizaciju Weylovog Hamiltonijana u superrešetki složenoj u tri dimenzije koristeći slojeve fotoničkih kristala. 

O Weylovim rešetkama i Weylovim fermionima je već bilo riječi na našim stranicama, prije nekoliko mjeseci, u kontekstu ultrahladnih atoma.

U ovom radu objavljenom u novom znanstvenom časopisu 2D Materials, riječ je o fotoničkom sustavu koji opisujemo Maxwellovim jednadžbama. Koristeći složenu 3D strukturu dielektričnih materijala sa slomljenom simetrijom inverzije, pokazano je da se u Brilluinovoj zoni te rešetke mogu dobiti takozvane Weylove točke, koje su sintetski magnetski monopoli. Ovaj je rad nastavak istraživanja fotoničkih sustava i fotoničkih na Fizičkom odsjeku PMF-a sa tradicijom dužom od desetljeća. FO je vodeća institucija u Hrvatskoj za teorijska istraživanja fotoničkih rešetki, kristala i fotoničkih sustava općenito.

Link na rad: http://iopscience.iop.org/2053-1583/2/3/034013/article

Slika: Shematski prikaz 3D fotoničkog kristala sa Weylovom točkom u inverznom prostoru. 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti