POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Znanstvenici Fizičkog odsjeka Tonči Cvitanić, Damjan Pelc i Miroslav Požek objavili su u suradnji s grupom fizičara iz Brazila koju predvodi  prof. Jair C. C. Freitas članak u časopisu Scientific Reports (5, 14761, 2015). U članku je po prvi puta izmjereno hiperfino magnetsko polje u magnetskom materijalu na bazi ugljika.

Magnetski materijali na osnovi ugljika koji ne sadržavaju metalne elemente imaju velike mogućnosti primjene. Ti biokompatibilni materijali mogli bi se upotrijebiti npr. za ciljanu dostavu lijekova ili za oslikavanje magnetskom rezonancijom. Štoviše, za dizajn uređaja za grafensku spintroniku moglo bi biti od velike koristi dublje razumijevanje magnetizma i hiperfinih interakcija u ugljikovim materijalima. S teorijskog gledišta, magnetizam u grafenu i sličnim materijalima povezuje se s pojavom defekata kao što su vakancije ili rubna stanja. U materijalima koji ne sadržavaju prijelazne metale ili lantanoide, takav magnetizam povezuje se sa spinskom polarizacijom p orbitala uzrokovanom defektima.

Ako je magnetizam intrinzično svojstvo ugljikovih materijala s defektima, on mora davati jako lokalno (hiperfino) magnetsko polje na mjestu jezgri ugljika. Dosad, međutim, nijedno istraživanje (teorijsko ili eksperimentalno) nije dalo nagovještaj prave vrijednosti tog polja. U ovom radu provedeni su proračuni  teorijom funkcionala gustoće (DFT) koji su dali ocjenu vrijednosti hiperfinog polja između 18 i 21 T. Na Fizičkom odsjeku provedeni su NMR eksperimenti bez primjene vanjskog magnetskog polja koji su pokazali da je hiperfino polje jakosti oko 25 T. Time je prvi put dokazana intrinzična priroda magnetizma u materijalima na bazi ugljika i k tome je određena vrijednost lokalnog magnetskog polja.

J. C. C. Freitas et al., Scientific Reports 5, 14761 (2015)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti