POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Instituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Communications. 

Diobeno je vreteno minijaturni stroj sastavljen od mikrotubula koji dijele kromosome u dvije stanice kćeri. Veza između mikrotubula i kromosoma su kinetohore, proteinski kompleksi na kromosomu. Ključno je pitanje kako nastaju sile koje djeluju na kinetohore. Smatra se da sile napetosti između sestrinskih kinetohora stvaraju snopovi mikrotubula koji završavaju na kinetohori, nazvani k-vlaknima. U ovom su radu autori otkrili novu skupinu mikrotubula koji stvaraju sile na kinetohore, a koje su nazvali premosnim mikrotubulima jer premošćuju sestrinska k-vlakna. Vezu između premosnih mikrotubula i sestrinskih k-vlakana dokazali su elegantnim eksperimentima u kojima su laserom prerezali k-vlakno, nakon čega su opazili da se premosno vlakno kreće zajedno s k-vlaknima. Kombinirajući novi teorijski model s eksperimentima, pokazali su da se napetost između kinetohora smanjuje ako je k-vlakno rezano bliže kinetohori, što dovodi do zaključka da premosno vlakno uravnotežuje napetost između kinetohora povezujući sestrinska k-vlakna. Ovaj rad preispituje trenutnu paradigmu prema kojoj napetost između kinetohora ovisi samo o molekularnim događajima na krajevima k-vlakana, te ukazuje na to da će se postojeći modeli diobenog vretena morati proširiti tako da uključe sile koje stvara premosno vlakno.

ORIGINALNI RAD:
Kajtez, Janko; Solomatina, Anastasia; Novak, Maja; Polak, Bruno; Vukušić, Kruno; Rüdiger, Jonas; Cojoc, Gheorghe; Milas, Ana; Šumanovac Šestak, Ivana; Risteski, Patrik; Tavano, Federica; Klemm, Anna H.; Roscioli, Emanuele; Welburn, Julie; Cimini, Daniela; Glunčić, Matko; Pavin, Nenad; Tolić, Iva M. Overlap microtubules link sister k-fibers and balance the forces on bioriented kinetochores. Nat Commun 7, 10298 (2016).
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti