POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Mihael Makek s Fizičkog odsjeka PMF-a objavio je sa suradnicima iz PHENIX kolaboracije na RHIC ubrzivaču, rad u kojem se detaljno istražuju spektri e+e- parova nastalih u ultrarelativističkim sudarima iona zlata. U tim sudarima normalna materija sastavljena od hadrona prelazi u stanje kvarkovsko-gluonske plazme (QGP), u kojem kvarkovi i gluoni formiraju jako interagirajuću idealnu tekućinu. 

Opažanja e+e- parova su u visoko-energijskim sudarima iona vrlo izazovna zbog velike pozadine koja može nadmašiti signale i više od 200 puta. Kao odgovor na taj izazov konstruiran je Hadron Blind Detekor (HBD), koji zbog svoje specifične konfiguracije može odbaciti velik dio pozadine. HBD je inovativan detektor koji koristi trostruke GEM elemente uronjene u plin CF4 i pomoću Čerenkovljeva efekta postiže, u usporedbi s sličnim detektorima, rekordan odziv na elektrone. Uz to, u analizi su razvijene sofisticirane metode elektronske identifikacije pomoću neuralnih mreža, koje postižu znatno veću efikasnost od standardnih metoda.


 Rezultati mjerenja pokazuju povećan doprinos e+e- parova u području invarijantih masa mee= 0.3-0.76 GeV/c2, u odnosu na očekivane hadronske doprinose, koje teorijski model interpretira kao širenje rezonancije -mezona u vrućem hadronskom plinu s mogućim implikacijama na uspostavu kiralne simetrije. U području većih invarijantih masa mee= 1.2-2.8 GeV/c2 opaža se također pojačana produkcija e+e- parova, što se može povezati sa termalnim zračenjem QGPa. 
Rad je objavljen početkom mjeseca u Physical Review C uz komentar recenzenta: „The paper is very well written… and is likely to become a reference for future dilepton studies.“ 
Originalni rad: A. Adare at al., Physical Review C 93, 014904
Poveznica na arXiv je: http://arxiv.org/abs/1509.04667
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti