POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Maro Cvitan i Ivica Smolić s Fizičkog odsjeka (PMF, Sveučilište u Zagrebu) te Predrag Dominis Prester s Odjela za fiziku (Sveučilište u Rijeci) objavili su rad u časopisu Classical and Quantum Gravity [1]. S obzirom da je članak ocjenjen od strane recenzenata kao „visoko kvalitetan“, autori su dobili poziv napraviti kraći osvrt na službenom blogu CQG+ spomenutog časopisa.

Kada promatramo simetrično prostor-vrijeme u prisustvu negravitacijskih polja (baždarna polja, polja materije), nameće se jedno važno formalno pitanje: moraju li sva polja imati istu simetriju kao i samo prostor-vrijeme, odnosno prostorno-vremenska metrika? Ako je odgovor na ovo pitanje afirmativan, kažemo da dotično polje nasljeđuje simetriju prostor-vremena. Iskustvo iz dodiplomske nastave klasične elektrodinamike nam sugerira kako su ove simetrije naizgled neovisne: prostor-vrijeme Minkowskog je maksimalno simetrično, dok elektromagnetsko polje nalazimo u najrazličitijim, manje ili više simetričnim oblicima. No, u općoj teoriji relativnosti imamo suptilniju situaciju jer je prostor-vrijeme dinamično i netrivijalno vezano s ponašanjem polja u njemu.

Svojstva nasljeđivanja simetrija elektromagnetskog polja u 4-dimenzionalnom prostor-vremenu poznata su od ranije i ne daju su trivijalno proširiti na prostor-vrijeme s drugim brojem dimenzija. U ovom radu je po prvi put napravljen proboj u (tzv. „toy model“) 3-dimenzionalnim prostor-vremenima i to s jasnim odgovorom: 3-dimenzionalno elektromagnetsko polje nužno nasljeđuje simetrije prostor-vremena! Analiza pokriva široki spektar gravitacijskih jednadžbi, kao i Maxwellove jednadžbe koje mogu uključivati i baždarne Chern-Simonsove članove.

[1] M. Cvitan, P. Dominis Prester, I. Smolić: Does three dimensional electromagnetic field inherit the spacetime symmetries?, Class. Quantum Grav. 33 (2016) 077001

poveznica: http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/33/7/077001

arXiv poveznica: http://arxiv.org/abs/1508.03343

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti