POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Novi molekulski kristal sastavljen od semikinonskog radikalnog aniona koji sadrži klor ili brom i organskog dušik- metilpiridinskog kationa pokazao se kao zanimljiv predstavnik nove skupine potencijalno multifunkcionalnih materijala s ugodivim magnetskim i električnim svojstvima. Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a, kao i Vladimir Stilinović s Kemijskog odsjeka, sudjelovali su u istraživanju skupine znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković. Rad je objavljen u časopisu Crystal Growth and Design. Pored promjene poluvodičkih svojstava, pokazalo se da zamjena atoma u semikinonu izaziva prijelaz iz dijamagnetskog u antiferomagnetsko stanje.

Električna i magnetska svojstva organskih spojeva vrlo su izazovna tema i s temeljnog gledišta, kao i za primjene u organskoj elektronici, organskim magnetima, i u ostalim područjima gdje je potrebno upravljati više svojstava istovremeno, kao u magnetooptici, spintronici, itd. Vrlo je neobično kada se u organskim materijalima bez metalnih iona ostvari i magnetsko uređenje spinova koji očito potječu od nesparenih elektrona atoma koji su inače nemagnetski, a naročito je zanimljivo ako materijal pritom pokazuje i električnu polarizaciju ili (polu)vodljiva svojstva. Takav je slučaj u novootkrivenom spoju  semikinonskog radikalnog aniona koji sadrži klor ili brom i organskog dušik- metilpiridinskog kationa. Domišljata kemijska sinteza omogućava vrlo pouzdanu kontrolu sastava koji dovodi do različitih razmaka među ugljikovim prstenovima i time ugađanje njihova međudjelovanja. Zamjena klora bromom u radikalnom semikinonskom prstenu dovodi do prelaska strukture iz dimerizirane u ekvidistantnu slagalinu (lijeva slika). Time se mijenjaju i poluvodička svojstva (srednja slika) jer preskoci elektrona s prstena na prsten postaju različiti. U eksperimentima elektronske paramagnetske rezonancije potvrđeno je postojanje spinova nesparenih elektrona na semikinonskim prstenima i njihovo međudjelovanje sa susjednim nesparenim elektronima. To dovodi do magnetskog uređenja koje iz dimeriziranog dijamagnetskog stanja prelazi u antiferomagnetske spinske lance. Još je zanimljivije što se zbog konačne veličine lanaca u mjerenjima magnetizacije opaža preokretanje domena s nesparenim spinovima koje se manifestira pojavom magnetske histereze i temperaturne ireverzibilnosti (desna slika). 

Krešimir Molčanov, Vladimir Stilinović, Ana Šantić, Nadica Maltar-Strmečki, Damir Pajić  and Biserka Kojić -Prodić, Fine Tuning of π‐Stack Separation Distances of Semiquinone Radicals Affects Their Magnetic and Electric Properties. Cryst. Growth Des., 2016, 16 (9), pp 4777–4782

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti