POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Sustavna izgradnja pouzdanih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće predstavlja jedan od najaktualnijih problema teorijske nuklearne fizike. U zadnjem radu istraživača s našeg odsjeka objavljenom u časopisu Physical Review C predložen je novi pristup ovoj problematici zasnovan na konceptima informacijske geometrije, grane matematike koja povezuje diferencijalnu geometriju i teoriju vjerojatnosti.

 

Koncepti informacijske geometrije upotrijebljeni su pri analizi osjetljivosti parametara
semi-empirijskih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće koji pripadaju širokoj klasi
"sloppy" modela. Glavna osobina "sloppy" modela je eksponencijalni raspon osjetljivosti modela na varijacije parametara, odnosno model je osjetljiv na samo nekoliko kombinacija parametara ("stiff" smjerovi), dok je praktički neosjetljiv na preostale kombinacije ("soft" smjerovi). Prostor predikcija modela može se interpretirati kao mnogostrukost uronjenu u prostor empirijskih podataka. Parametri funkcionala predstavljaju koordinate mnogostrukosti, a širine mnogostrukosti direktno su povezane s rasponom osjetljivosti parametara. Pomoću MBA ("manifold boundary approximation") metode moguće je sustavno izgrađivati efektivne funkcionale nižih dimenzija sve do potpune eliminacije "sloppy" karakteristika modela što rezultira funkcionalnom koji sadrži samo dobro određene ("stiff") kombinacije parametara.

Poveznica na članak:

T. Nikšić, D. Vretenar, “Sloppy” nuclear energy density functionals: Effective model reduction, Phys. Rev. C 94, 024333 (2016).

Autor: Tamara Nikšić
Popis obavijesti