POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U suradnji fizičara iz Švicarske, Francuske, Japana i SAD, gdje se teorijski i eksperimentalno proučavalo magnetska svojstva Sr2CuTeO6, sudjelovao je i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a, a rad je nedavno objavljen u časopisu Physical Review Letters. Naprednijim teorijskim računima objasnilo se rezultate mjerenja neutronskih raspršenja i statičke magnetizacije te je utvrđeno da istraživani spoj predstavlja gotovo idealnu realizaciju kvadratnog Heisenbergova antiferomagneta.

Najčešće je vrlo teško pronaći sustav koji bi eksperimentalno pokazao ponašanje predvidivo nekim fundamentalnim paradigmatskim fizikalnim modelom. Primjerice, u magnetizmu je to Heisenbergov antiferomagnet gdje u kvadratnoj spinskoj rešetki postoji samo međudjelovanje prvih susjeda. U ovomradu P. Babkevich i V.M.Katukuri sa suautorima pokazali su da je kvantni magnet Sr2CuTeO6 gotovo idealna realizacija kvadratnog Heisenbergova antiferomagneta. Relativno slabo međudjelovanje susjednih spinova u usporedbi s drugim sličnim sustavima upravo i omogućuje detaljnu  sporedbu teorijskih računa i eksperimentalnih rezultata u ovom odabranom materijalu. U radu je uveden detaljnijii točniji kvantnomehanički račun kojim su izračunata međudjelovanja i njihove putanje (lijeva slika) idobiveni parametri uvjerljivo reproduciraju dinamičku susceptibilnost dobivenu iz mjerenja neelastičnog neutronskog raspršenja (srednja slika) te magnetizaciju u širokom temperaturnom rasponu (desna slika).


Istraživana struktura spada u duple perovskite koji su inače vrlo perspektivna skupina u istraživanju multiferoičnih materijala te se u tom smislu planiraju daljnja istraživanja potaknuta ovim radom. Dupli perovskiti naime omogućavaju podešavanje magnetskih međudjelovanja blagom promjenom kristalne strukture i stehiometrije kationa, što može izazvati različite nove faze u kondenziranoj materiji.

Magnetic Excitations and Electronic Interactions in Sr2CuTeO6: A Spin-1/2 Square Lattice Heisenberg Antiferromagnet
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.237203

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti