POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Filip Erhardt, Mirko Planinić, Nikola Poljak, Goran Simatović i Antonija Utrobičić s Fizičkog odsjeka PMF-a, kao članovi ALICE kolaboracije na CERN-u, objavili su rad u časopisu Nature Physics u kojem se izučava jedan od potpisa kvarkovsko-gluonske plazme u sudarima u kojima se ne očekuje stvaranje tog stanja materije.

Kvarkovsko-gluonska plazma je stanje materije koje se proizvodi u visokoenergetkim sudarima teških iona. Jedan od potpisa tog stanja materije je povećana proizvodnja čestica koje sadrže strane kvarkove. Taj je efekt posebno izražen za barione koji sadrže više od jednog stranog kvarka. Nekoliko potpisa kvarkovsko-gluonske plazme uočeno je i u sudarima protona visokih multipliciteta, no do sad nije uočena povećana proizvodnja stranih hadrona. U radu je pokazano da se u sudarima protona pojavljuje i ovaj potpis kvarkovsko-gluonske plazme, što daje naslutiti da se to stanje materije pod određenim uvjetima pojavljuje čak i u sudarima protona.

Slika: Omjer broja proizvedenih stranih čestica pojedinog tipa i proizvedenih piona kao funkcija multipliciteta u sudaru. Vidljivo je jednako ponašanje u pp sudarima kao i u sudarima protona i teških iona, gdje je vjerojatnije stvaranje kvarkovsko-gluonske plazme. Jasno je vidljiv porast produkcije stranih čestica s povećanjem multipliciteta. Linije i pravokutnici na točkama predstavljaju statističke nesigurnosti.

J.Adam, …, F. Erhardt, M. Planinić, N. Poljak, G. Simatović, A. Utrobičić, …: Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton–proton collisions, Nature Physics, doi: 10.1038/nphys4111

 

 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti