POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Rad Spin-orbit coupling rule in bound fermion systems objavljen prošle godine kroz suradnju akademika Darija Vretenara s grupom francuskih istraživača uvršten je na treće mjesto liste najboljih radova (Highlights of 2016) koji su izašli u 2016. godini u časopisu Journal of Physics G (kategorija nuklearna fizika).

Spin-orbit vezanje bitno određuje spektroskopska svojstva mnogih kvantnih sustava (npr. atoma, atomske jezgre, hiperjezgre, kvarkonija). Ovisno o prirodi sustav, efekt spin-orbit vezanja na strukturu ljusaka može biti velik (atomska jezgra), malen (kvarkonij) i perturbativan (atom). U ovom radu je kroz nerelativističku redukciju Diracove jednadžbe izvedene su univerzalne relacije koje određuju omjere spin-orbit efekata u raznim kvantnim sustavima, bilo da spin-orbit međudjelovanje potječe od jakog ili elektromagnetskog međudjelovanja. Za određene omjere mase čestice i efektivnog potencijala čiji gradijent određuje spin-orbit međudjelovenje, predviđa se pojava gigantskih spin-orbit procijepa koji dominiraju u jednočestičnom spektru.

Poveznica na rad: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/43/8/085101 

Autor: Tamara Nikšić
Popis obavijesti