POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Radom koji je objavljen u Human Brain Mapping-u, uglednom časopisu iz područja neuro-oslikavanja, Sanja Josef Golubić, poslijedoktorandica Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je pronalazak individualnog, binarnog biomarkera za Alzheimerovu bolest (AB).

Biomarker se temelji na lokalizaciji kortikalnih izvora neuromagnetskih polja koja su evocirana jednostavnom slušnom paradigmom. Vrlo velika jačina efekta, točnost, osjetljivost i specifičnost (100%) te diskretna priroda smještaju ga u kategoriju dugo traženog „idealnog biomarkera“ za AB.
 Otkriće je plod suradnje koju je uspostavila voditeljica hrvatskog dijela  projekta doc.dr.sc. Selma Supek sa sveučilištem University of New Mexico te projektima financiranim od strane National Institutes of Health i Department of Energy Sjedinjenih Američkih Država, čija je voditeljica  prof. dr.sc.Cheryl Aine. Sanja Josef Golubić razvila je hipotezu te u cjelosti provela izračune biomagnetskog inverznog problema na Fizičkom odsjeku u Zagrebu dok su neuromagnetska polja evocirana slušnom oddball paradigmom izmjerena na institutu Mind Research Network u Novom Meksiku.

Referenca:
“MEG biomarker of Alzheimer’s disease: Absence of a prefrontal generator during auditory sensory gating“, Sanja Josef Golubic, Cheryl J Aine, Julia M Stephen, John C Adair, Janice E Knoefel, Selma Supek., Hum Brain Mapp 38:5180–5194, 2017.

EurekAlert press release

Dr.sc. Sanja Josef Golubić otkrila je potpuno novi, vrlo brzi kortikalni put procesiranja slušnih podražaja koji uz do sada poznati dorzalni i ventralni, veže primarna osjetna područja s prefrontalnim dijelom mozga već u prvih 100 ms kod zdravih ispitanika. Modelom višestrukih slobodno-rotirajućih strujnih dipola kao izvora izmjerenih neuromagnetskih polja evociranih slušnom oddball-paradigmom, pokazala je da simptomatsku fazu bolesti obilježava potpuno isključenje procesiranja slušnih podražaja novootkrivenim kortikalnim putem. Ono se ispoljava izostankom lokalizacije dipolnog momenta neuromagnetskog izvora u središnjem prefrontalnom području za oba tona oddball-paradigme, i učestalog i rijetkog. Predkliničku fazu bolesti obilježava djelomično isključenje slušnog procesiranja brzim putem koje se ispoljava izostankom lokalizacije dipolnog momenta prefrontalnog izvora tijekom procesiranja učestalog tona paradigme, dok rijetki ton paradigme još uvijek uspješno pobuđuje aktivnost prefrontalnog dipola.


Diskretnost efekta (lokalizacija dipolnog momenta /izostanak lokalizacije dipolnog momenta) čini ovaj biomarker neovisnim o statističkim mjerilima značajnosti efekta te ne zahtjeva određivanje graničnih vrijednosti varijable koje razlikuju zdravu od patološke aktivnosti, što su najveći problemi svih do sada nađenih biljega za AB. Otkriveni biomarker je individualan, potpuno neinvazivan te je pogodan za ciljanu populaciju (pasivno izlaganje tonovima) što mu omogućuje brzu translaciju u kliničku primjenu. Koraci prije translacije u kliničku praksu zahtjevaju testiranje učinka biomarkera na kliničkom uzorku te izvedbu longitudinalne studije koja bi definitivno potvrdila osjetljivost biomarkera na predkliničku fazu bolesti. 


Slika 1. Topološka raspodjela neuromagnetskih polja zdravog  ispitanika (S1) i ispitanika u simptomatskoj fazi Alzheimerove bolesti (AB) izazvana učestalim tonom oddball paradigme. Prikazane su izo-amplitudne mape (skalirane bojom) magnetskih polja izmjerenih na frontalnim magnetometrima (od MLF11 do MLF64) za tri izabrane  vremenske točke tijekom prvih 100 ms nakon izlaganja podražaju (komponenta Mb2 slušnog gating- a). Crne točke na mapama označavaju položaj pojedinog magnetometra iznad glave ispitanika. 


Slika 2. Topografski razvoj patofiziološkog procesa Alzheimerove bolesti temeljen na aktivaciji središnjeg čeonog neuromagnetskog izvora (crvena aktivacija) tijekom prvih 100 ms procesiranja tonova oddball paradigme.Čeoni izvor  je dio neuralne mreže koja generira slušni gating efekt uz izvore u primarnim slušnim područjima (žuta aktivacija).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti