POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Raspodjela kvazi-impulsa i ekspanzija...

U radu, koji je objavljen u časopisu Physical Review A kao "Rapid Communication", Tena Dubček, Bruno Klajn, Robert Pezer, Hrvoje Buljan i Dario Jukić ukazali su da, za plin anyona, raspodjela impulsa nije primjerena observabla, te kao rješenje predložili mjerenje vremena proleta (tzv. "time-of-flight").

Anyoni su kvantne čestice u dvije dimenzije koje zadovoljavaju necjelobrojnu statistiku, interpolirajući između bozona i fermiona. Poznato je da je, za određivanje bitnih značajki plina, raspodjela brzina mjerodavna. U klasičnom plinu, Maxwell-Boltzmanova raspodjela tako povezuje mikroskopsko ponašanje čestica u plinu i temperaturu plina kao termodinamičko svojstvo. U kvantnim plinovima, prikladna observabla je raspodjela je raspodjela impulsa, koja je više puta odigrala ključnu ulogu u detekciji novih kvantnih stanja u ultrahladnim plinovima: bila je jedan od potpisa Bose-Einsteinove kondenzacije, odnosno pojave Fermijeve degeneracije u zarobljenom atomskom plinu. Međutim, Tena Dubček i suradnici su pokazali da je uobičajenu definiciju za raspodjelu impulsa potrebno ponovno razmotriti i promijeniti za plin anyona. Predložili su korištenje gustoće anyona nakon slobodne ekspanzije kao raspodjele kvazi-impulsa, čime mjerenjima vremena proleta postaje moguće identificirati anyonsku statistiku. Posljednje bi moglo biti zanimljivo u kontekstu kvantnog računanja, zbog potencijala koji (ne-Abelovi) anyoni imaju kao platforma za kvantna računala.

Tena Dubček, Bruno Klajn, Robert Pezer, Hrvoje Buljan, Dario Jukić;
Quasimomentum distribution and expansion of an anyonic gas, Phys. Rev. A 97, 011601(R) (2018).


 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti