POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Fazni prijelazi oblika u atomskim...

U radu objavljenom u časopisu Physical Review C kao "Rapid Communication" akademik Vretenar je, u suradnji s grupom kineskih istraživača, istražio mikroskopske signature kvantnih faznih prijelaza oblika u neparnim izotopima europija. 

U okviru rada su napravljeni detaljni proračuni spektara, energija separacija nukleona, izotopnih pomaka radijusa raspodjele naboja, spektroskopskih kvadrupolnih momenata, kao i reduciranih matričnih elemenata E2 prijelaza. Postignuto je izvrsno slaganje teorijskih predviđanja s dostupnim eksperimentalnim podacima, a pokazalo se i da je diskontinuitet observabli na netrunskom broju N=90 izraženiji u odnosu na susjedne parne izotope samarija i gadolinija. Jača vidljivost kvantnog faznog prijelaza prvog reda u neparnim atomskim jezgrama može se povezati s polarizacijskim efektima nesparenog protona koji se u blizini prijelaza dominantno veže na sredicu gadolinija koju karakterizira veći kvadrupolni moment i slabije sparivanje u odnosu na izotope samarija.

Poveznica na rad:

S. Quan, Z.P. Li, D. Vretenar, J. Meng, Nuclear quantum shape-phase transition in odd-mass systems, Phys. Rev. C 97, 031301(R) (2018).

Ovaj rad predstavlja nastavak istraživanja kolektivnih pobuđenja u atomskim jezgrama s neparnim brojem nukleona koji su rezultirali nizom radova unatrag dvije godine:

K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar, Signatures of octupole correlations in neutron-rich odd-mass barium isotopes, Phys. Rev. C 97, 024317 (2018).

K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar, Shape phase transitions in odd-mass gamma-soft nuclei with mass A≈130, Phys. Rev. C 96, 014304 (2017).

K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar, Signatures of shape phase transitions in odd-mass nuclei, Phys. Rev. C 94, 064310 (2016).

K. Nomura, T. Nikšić, D. Vretenar, Beyond mean-field boson-fermion model for odd mass nuclei, Phys. Rev. C 93, 054305 (2016).

Autor: Tamara Nikšić
Popis obavijesti