POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Svojstva visokoentropijskih slitina

Nedavno su suradnici Fizičkog odsjeka, Emil Babić i Damir Pajić, te Ramir Ristić sa Sveučilišta u Osijeku, u suradnji sa Institutom za fiziku i uglednim vanjskim institucijama, objavili i drugi znanstveni rad o svojstvima visokoentropijskih slitina (VES, engl. HEA): Properties of (TiZrNbCu)1-xNix metallic glasses, u J. Alloys and Compounds.

Referenca: I. A. Figueroa, R. Ristić, A. Kuršumović, K. Biljaković, D. Starešinić, D. Pajić, G. Remenyi, E. Babić, Properties of (TiZrNbCu)1-xNix Metallic Glasses, J. Alloys Compd. 745 (2018) 485.

VES su novi tip slitina (otkriven 2004.) koje se sastoje od 4 ili više komponenata s približno podjednakim molarnim udjelima i trenutno su zbog konceptualne i tehnološke zanimljivosti među najistraživanijim sustavima u fizici kondenzirane tvari i znanosti o materijalima. 
Dok su u prethodnom članku (J.Alloys.Comp. 695 (2017) 2661) autori istraživali vezu između elektronske strukture i svojstava neuređenih slitina u području VES, x≤0.25 (što se iako ispravno, rijetko koristi u istraživanjima VES) te pokazali da je ta veza slična onoj u binarnim slitinama istih sastojaka, u ovom su članku istraživali prijelaz iz VES u klasične slitine zasnovane na niklu (x≤0.5). Iznenađujući je rezultat (prikazana slika 2 iz članka) da se unatoč neuređenoj strukturi pri tom prijelazu mijenja lokalno atomsko uređenje, što utječe na elektronsku strukturu i sva svojstva (termička, magnetska, elastična, i vibracijska) ispitivanog sustava. Porijeklo te promjene je vjerojatno u vrlo jakom međudjelovanju Ti i Zr sa Ni i time kemijskom uređenju kratkog dosega. Nedavna istraživanja strukture tih slitina izvršena na sinkrotronu Diamond (UK) potvrdila su promjenu lokalnog atomskog uređenja i pokazala da se pritom poveća koordinacijski broj N (poslano u J.Mater.Res.) 

Ta istraživanja su dio sustavnih istraživanja koncentriranih neuređenih metalnih sustava, koja se na Fizičkom odsjeku provode već 50 godina (npr. Phys Rev.B 2 (1970) 3580 i Phys.Rev.Lett. 27 (1971) 805) i ugrađena su i u nastavu, a nedavno su rezultirala i novim modelom ostakljivanja metalnih sustava (EPL 114 (2016) 17006 i Phil. Mag. 98 (2018) 693), a usput je i pokazano da viskoznost taljevine nije nužno dobar kriterij lakoće ostakljivanja (Phys. Rev B 96 (2017) 064201).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti