POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U radu objavljenom u časopisu Physical Review Letters Marija Todorić, Dario Jukić, Danko Radić, Marin Soljačić i Hrvoje Buljan predložili su shemu za postizanje Wilczekova modela anyona, te su tu shemu primijenili u sustavu dvodimenzionalnog elektronskog plina (2DEG) smještenog između dva polubeskonačna bloka s jakim magnetskim odzivom (μr >> 1). Pokazano je da potpis Wilczekovih anyona u tom sustavu može biti promjena vodljivosti u integralnom Hallovu efektu (IQHE). 


Anyoni su čestice u dvodimenzionalnom prostoru koje imaju necjelobrojnu statistiku, interpolirajući između bozona i fermiona. Pored istraživanja kvantne statistike, ne-Abelovi anyoni iznimno su zanimljivi kao moguća platforma za  ostvarenje topoloških kvantnih računala. Frank Wilczek konstruirao je jednostavan model Abelovih anyona kao kompozita nabijene čestice i magnetskog toka beskonačno tanke zavojnice, za koji je pokazao da ima necjelobrojnu statistiku. U ovom radu M. Todorić i suradnici predložili smo shemu i eksperimentalnu realizaciju Wilczekovih anyona.  Shema za kreiranje kompozita uključuje dva polubeskonačna bloka metamaterijala s jakim magnetskim odzivom  između kojih se nalazi nabijeni objekt s intrinzičnim magnetskim dipolnim momentom. Primjenom metode slike, pokazano je da magnetski vektorski potencijal koji stvaraju materijali s jakim magnetskim odzivom efektivno ima ponašanje potencijala beskonačno tanke zavojnice, čime se ostvaruje Wilczekov kompozit. 


Ova shema primijenjena je nadalje u sustavu 2DEG- a u okomitom jednolikom magnetskom polju, koji se nalazi između dva bloka materijala s jakim i vremenski brzim magnetskim odzivom u području ciklotronskih frekvencija tog elektronskog plina. Nađena je višečestična valna funkcija koja opisuje ovaj sustav Wilczekovih kompozita u homogenom magnetskom polju i izračunata Hallova vodljivost. Prisutnost anyona ovdje ima vrlo zanimljiv potpis:  Hallova vodljivost na IQHE platou,  koja inače služi kao definicija električne vodljivosti, blago će promijeniti vrijednost i takvu promjenu moguće je opaziti u eksperimentu. Diskutirane su implementacije predloženog sustava, prepreke i moguća rješenja. 


Marija Todorić, Dario Jukić, Danko Radić, Marin Soljačić, Hrvoje Buljan; Quantum Hall Effect with Composites of Magnetic Flux Tubes and Charged Particles, Phys. Rev. Lett. 120, 267201 (2018). 
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti