POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .  

Rad je objavljen u sklopu posebne, visoko selektirane tematske kolekcije radova,  pod nazivom Focused Collection on Quantitative Methods in PER: A Critical Examination [1].

Raschov model je probabilistički model koji opisuje interakciju ispitanika na testovima sa zadacima testa. Mjerenje pomoću Raschovog modela slijedi model mjerenja u fizici kroz konstrukciju i uporabu linearnih mjera za osobe i zadatke, koje su neovisne o karakteristikama odabranog uzorka ispitanika i samoga testa, a odnose se na jednodimenzionalni konstrukt. Svojstva modela čine ga posebno prikladnim za proces konstrukcije i evaluacije testova. Evaluacija slaganja podataka s modelom može ukazati na probleme s funkcioniranjem zadataka ili načinom odgovaranja pojedinih ispitanika. Mogućnost određivanja težina zadataka, koje su neovisne o uzorku ispitanika, omogućuje uporabu Raschovog modela za povezivanje testova i praćenje napretka ispitanika. Njegova se uporaba u edukacijskim istraživanjima u fizici sve više povećava. U radu je prikazan pregled modela i primjeri njegove uporabe, ali su i obrađene česte pogreške ili miskoncepcije korisnika vezane uz provođenje Raschove analize. Poseban je naglasak stavljen na pitanje kako uporaba Raschovog modela može unaprijediti neke česte prakse u edukacijskim istraživanjima u fizici, kao što su konstrukcija i evaluacija testova i računanje faktora prirasta na dijagnostičkim testovima koji se koriste u tom području. 

[1] Planinic, M., Boone, William J., Susac, A., Ivanjek, L. Rasch analysis in physics education research: Why measurement matters, Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 15, 020111 (2019). 
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti