POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Marija Čuić i Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji s Andreasom Schäferom sa Sveučilišta u Regensburgu iskoristili su nedavna mjerenja duboko virtualnog komptonskog raspršenja da naprave prvu pouzdanu ekstrakciju šest (od ukupno osam) funkcija trodimenzionalne kvarkovske strukture protona te prvo razdvajanje odgovarajućih raspodjela gornjih i donjih kvarkova.

Rad je objavljen u uglednom časopisu Physical Review Letters, u otvorenom pristupu, i dostupan je na poveznici
 
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.232005
  
Kvarkovska struktura protona istražuje se već desetljećima raspršenjem visokenergijskih elektrona, koji emisijom fotona razbiju proton, gdje se u eksperimentu promatra samo raspršeni elektron. Tek u posljednje vrijeme eksperimentalno se promatraju svi produkti raspršenja i posebno su zanimljivi procesi u kojima se proton ne razbije, nego se energija sudara iskoristi za proizvodnju nove čestice, fotona. Dva fotona u ovom procesu (ulazni i izlazni) omogućuju u određenom smislu pogled na proton s dvije strane te rasvjetljavanje trodimenzionalnog rasporeda kvarkova u njemu, koji je još uvijek slabo poznat.


Autori su prvo iskoristili sve postojeće eksperimentalne podatke iz raspršenja na protonima da daju dosad najkvalitetniju sliku 3D raspodjele kvarkova (tzv. komptonske funkcije strukture) bez obzira na njihovu vrstu, da bi onda dodatno iskoristili nedavno mjerenje raspršenja na neutronima kako bi po prvi put razlučili zasebne 3D raspodjele gornjih i donjih kvarkova u protonu i neutronu.
 
Istraživanja su napravljena unutar HRZZ projekta IP-2019-04-9709, DFG projekta 40824754, QuantiXLie centra izvrsnosti i EU Horizon 2020 projekta STRONG-2020.
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti