POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Novi materijal

U rujanskom izdanju Applied Materials Today (IF 10.0) tim istraživača iz Zagreba, Beča i Lausanne objavio je rad: D. Tolj, T. Ivšić, I. Živković, K. Semeniuk, E. Martino, A. Akrap, P. Reddy, B. Klebel-Knobloch, I. Lončarić, L. Forró, N. Barišić, H. M. Ronnow, D. K. Sunko: Synthesis of murunskite single crystals: A bridge between cuprates and pnictides.

Applied Materials Today 24 (2021) 101096.

Rad je proizašao iz ideja vezanih na visokotemperaturnu supravodljivost, koje su dugi niz godina razvijane u Zagrebu.

Rad je proizašao iz ideja vezanih uz visokotemperaturnu supravodljivost, koje su dugi niz godina razvijane u Zagrebu. Temeljem tih ideja pristupilo se istraživanju novog materijala, murunskita, kao interpolacijskog spoja između supravodljivih kuprata i pniktida, jedine dvije do sada poznate klase visokotemperaturnih supravodiča. Prvi korak takvog pristupa jest sinteza i karakterizacija visokokvalitetnih monokristala matičnog izolatora, čiji je uspješan završetak upravo objavljen. Tako su istraživači u Zagrebu počeli istraživati murunskit kao ishodište cijele klase do sada potpuno nepoznatih materijala. Novo uspostavljeni laboratorij za sintezu uzoraka na PMF-u je time dobio novu dimenziju koja će omogućiti još bolju sinergiju između teorije i eksperimenta u želji pokretanja novih i na svjetskoj razini originalnih smjerova istraživanja u fizici kondenzirane tvari. Sa hrvatske strane su istraživanja poduprli projekt CeNIKS, zatim ERC i hrvatsko-švicarski projekti prof. Barišića te projekt HRZZ prof. Sunka.

Rad se do 1. rujna može čitati bez ograničenja na poveznici https://authors.elsevier.com/a/1dOrs_rV%7EhbTL1, a trajno na https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101096.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti