POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U časopisu Light: Science & Applications, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Ema Jajtić, mag. phys., s Fizičkog odsjeka PMF-a i doc. dr. sc. Dario Jukić s Građevinskog Fakulteta sveučilišta u Zagrebu u suradnji s grupom prof. Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu u Kini, objavili su znanstveni rad pod naslovom 'Nonlinear control of photonic higher-order topological bound states in the continuum'. 

U tom znanstvenom radu istražuju se vezana stanja u kontinuumu u fotoničkim topološkim izolatorima višeg reda (HOTI). Topološki izolatori višeg reda su materijali koji su izolatori u unutrašnjosti, a na rubu mogu imati vodljiva stanja, dok oni višeg reda mogu imati i vodljiva stanja u kutevima. U ovom radu, HOTI su ostvareni u fotoničkoj Su-Schrieffer-Heeger (SSH) rešetci koja može imati topološki trivijalnu ili topološki netrivijalnu fazu. Laserska svjetlost koja se propagira kroz rešetku može mijenjati svojstva te rešetke i to dovodi do pojave nelinearnosti. Na slici ispod prikazana je topološki netrivijalna fotonička SSH rešetka korištena u eksperimentu (a), njezin spektar svojstvenih vrijednosti s kutnim stanjima u kontinuumu (b), modovi nakon nelinearne pobude jednog kuta rešetke (c) i polarizacija sustava (d):

                                                 
Pokazano je da, u topološki netrivijalnoj 2D fotoničkoj SSH rešetci, postoje kutna stanja koja su također vezana stanja u kontinuumu. Pokazano je i da nelinearnost veže ta kutna stanja s rubnim stanjima, ali ne i sa stanjima u unutrašnjosti i da su topološka svojstva naslijeđena od pripadnog linearnog sustava. Izračunata je i polarizacija sustava i pokazano je da je moguće ugađati sustav promjenom nelinearnosti.
Potencijalno nelinearno vezanje dvaju kutnih stanja preko rubnih stanja, mehanizmom opisanim u ovom radu, i ugađanje sustava promjenom nelinearnosti od velikog je interesa za tehnološke primjene, a sama međuigra nelinearnosti i topologije vrlo je zanimljiva u kontekstu fundamentalne znanosti.  

                                                                                                                                                
Poveznica na rad:

https://www.nature.com/articles/s41377-021-00607-5

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti