POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U časopisu Nature Biomedical Engineering doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka PMF-a je sa suradnicima sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA) objavio rad pod naslovom „Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor“ iz područja bio-medicinske primijenjene fizike.

Rad je izrađen uz potporu HRZZ-a (UIP-2019-04-1753 – 3DOptoBio), te projekta CeNIKS i centra izvrsnosti QuantXLie sa PMF-a.
Rad je dostupan u otvorenom pristupu (https://www.nature.com/articles/s41551-021-00817-7).


 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti