POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


ALICE kolaboracija na Velikom Hadronskom Sudarivaču (LHC) s CERNa, čiji su članovi i znanstvenici s Fizičkog odsjeka PMF-a prof. M. Planinić, izv. prof. N. Poljak, dr. sc. F. Erhardt, M. Jerčić i D. Karatović, uspjela je napraviti prvo direktno opažanje tzv. "efekta mrtvog stošca", što je efekt koji je bitna značajka teorije jake sile. Jaka sila veže kvarkove i gluone i protone i neutrone i time indirektno u jezgre. Rezultati istraživanja kolaboracije objavljeni su u časopisu Nature.

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04572-w

U sudarima čestice na CERNu iz jezgara se oslobađaju partoni (kvarkovi ili gluoni) koji emitiraju nove partone u procesu nastajanja hadronskih pljuskova. Proučavanje nastalih hadrona jedan je od osnovnih alata pomoću kojih se zaključuje kako interagiraju partoni unutar protona ili nukleona. Oblik pljuska ovisi o početnom partonu i očituje se u "efektu mrtvog stošca", koji kaže da ne nastaju čestice unutar stošca kuta otvora mQ/E, pri čemu je mQ masa kvarka koji stvara pljusak, a E je njegova energija. Ovim opažanjem je tako prvi puta dirktno eksperimentalno potvrđeno postojanje c-kvarka, kao i izmjerena njegova masa, koja je jedna od osnovnih konstanti teorije.
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti