POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Magnetoelektrici i multiferoici:...

U novom broju časopisa Journal of Physics D: Applied Physics objavljen je pregledni rad s naslovom Magnetoelectrics and Multiferroics: Theory, Synthesis, Characterisation, Preliminary Results and Perspectives for All-Optical Manipulations (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acc8e1) u kojem su sudjelovali i znanstvenici s Fizičkog odsjeka Pavla Šenjug, Dario Barišić i njihov mentor Damir Pajić te s Kemijskog odsjeka Edi Topić i mentorica Mirta Rubčić. 

U radu se opširno objašnjava teorijsku pozadinu nastanka istovremenog magnetskog i električnog uređenja te međudjelovanja koja dovode do njihova vezanja, to jest magnetoelektričnog učinka, te daje pregled nekoliko eksperimentalnih ostvarenja magnetoelektrika pa tako i onih s egzotičnim pojavama kao što su i ultrabrza spinska dinamika inducirana svjetlošću. Te vrlo rijetke pojave u materijalima zadnjih se godina sve više istražuje kako zbog temeljnih razumijevanja fizikalnih osnova te pojave, tako i zbog mogućih primjena u nisko-disipativnim i višestanjskim memorijama, senzorima i detektorima (primjerice aksiona kao kandidata povezanih s tamnom materijom), fotonici, pa čak i u novim granama kao što je integrirana optomagnetoelektronika. 


Osim u ponekim oksidima i keramikama ili intermetalnim spojevima, pojava se zadnjih godina uočava i u metalo-organskim spojevima, na kojima radi i spomenuta zagrebačka istraživačka grupa čija istraživanja obuhvaćaju sintezu materijala, rješavanje kristalne strukture, eksperimentalno istraživanje magnetskih i magnetoelektričnih svojstava, modeliranje i teorijsku potkrjepu ab-initio računima, te multidisciplinarni pristup u objašnjenju ponašanja novih materijala. Među ostalim, u ovom novom radu su prestavljeni rezultati za spoj čija je kristalna struktura prikazana na lijevoj slici, a opaženi magnetoelektrični učinak na desnoj slici.  

Rad je kao referenca osim znanstvenicima u području koristan i studentima koji se žele upoznati s tim novim područjem jer je koncipiran kao zaokruženo poglavlje od 50ak stranica. U cijelosti ga se može slobodno preuzeti na: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acc8e1
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti