PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U časopisu Nature Biomedical Engineering doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka PMF-a je sa suradnicima sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA) objavio rad pod naslovom „Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor“ iz područja bio-medicinske primijenjene fizike. [ ... ]
U nedavno objavljenom znanstvenom radu u časopisu Physical Review Letters, znanstvenici Dario Jukić, Frane Lunić i Hrvoje Buljan sa Sveučilišta u Zagrebu (dvojica s PMF-a) objavili su članak naslovljen Dynamically Emerging Topological Phase Transitions in Nonlinear Interacting Soliton Lattices. [ ... ]
U časopisu Nature Materials doc. dr. sc. Damjan Pelc s Fizičkog odsjeka PMF-a je u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Minnesoti, Argonne National Laboratory i Oak Ridge National Laboratory (SAD), Sveučilišta Ariel (Izrael), Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Peking University (Kina) objavio rad pod naslovom ‘Enhanced superconductivity and ferroelectric quantum criticality in plastically deformed strontium titanate’. [ ... ]
U časopisu Light: Science & Applications, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Ema Jajtić, mag. phys., s Fizičkog odsjeka PMF-a i doc. dr. sc. Dario Jukić s Građevinskog Fakulteta sveučilišta u Zagrebu u suradnji s grupom prof. Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu u Kini, objavili su znanstveni rad pod naslovom 'Nonlinear control of photonic higher-order topological bound states in the continuum'.  [ ... ]
U rujanskom izdanju Applied Materials Today (IF 10.0) tim istraživača iz Zagreba, Beča i Lausanne objavio je rad: D. Tolj, T. Ivšić, I. Živković, K. Semeniuk, E. Martino, A. Akrap, P. Reddy, B. Klebel-Knobloch, I. Lončarić, L. Forró, N. Barišić, H. M. Ronnow, D. K. Sunko: Synthesis of murunskite single crystals: A bridge between cuprates and pnictides. [ ... ]
U srpanjskom izdanju Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, glavnog teorijskog časopisa engleskog društva Institute of Physics (IF 2.1), objavljen je diplomski rad G. Pallea, izrađen pod mentorstvom prof. Sunka. Grgur Palle and D. K. Sunko: Physical limitations of the Hohenberg–Mermin–Wagner theorem.   [ ... ]
U znanstvenom radu [1], nedavno objavljenom u časopisu Physical Review D, Ana Bokulić i Ivica Smolić, zajedno sa suradnikom Tajronom Jurićem s Instituta Ruđer Bošković, rigorozno su izveli općenitu formu prvog zakona termodinamike za crne rupe u prisustvu nelinearnih elektromagnetskih (NLE) polja. [ ... ]
U najnovijem broju časopisa Laser and Photonics Reviews, Frane Lunić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, objavili su rad naslovljen Wavepacket Self-Rotation and Helical Zitterbewegung in Symmetry-Broken Honeycomb Lattices. [ ... ]
U najnovijem izdanju časopisa Science, Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa kineskim znanstvenicima sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu, objavio znanstveni rad naslovljen Nonlinear tuning of PT symmetry and non-Hermitian topological states. [ ... ]
U radu, koji je nedavno objavljen u časopisu Physical Review A pod naslovom „Modulation instability in the nonlinear Schrödinger equation with a synthetic magnetic field: Gauge matters”, Karlo Lelas, Ozana Čelan, David Prelogović, Hrvoje Buljan i Dario Jukić teorijski su istražili kako na modulacijsku nestabilnost sustava koji su opisani 2D nelinearnom Schrödingerovom jednadžbom (2DNLSE) utječe uvođenje homogenog sintetičkog magnetskog polja te koju ulogu pri tome ima odabir baždarenja (vektorskog potencijala) kojim opisujemo homogeno sintetičko magnetsko polje.  [ ... ]

Poveznice

Broj posjeta:
1846377

U Dubrovniku održan sastanak ERC...

Projekt Europskog istraživačkog vijeća (ERC) 'Aneuploidy' vrijedan je deset milijuna eura i okuplja najuglednije istraživače diljem svijeta s ciljem istraživanja uzroka genetskih pogrešaka na molekularnoj razini te njihovog utjecaja na diobu stanica. Sastanak članova tima ERC projekta 'Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (Aneuploidy)', održan je u Dubrovniku od 25. do 29. kolovoza 2021. Na sastanku su  voditelji istraživačkih timova predstavili najnovije rezultate istraživanja u sklopu projekta.

Nakon dva veća sastanka, koji su održani u online obliku, ovo je prvi projektni sastanak održan u živo.
Mitotičke pogreške koje uzrokuju aneuploidiju opsežno su proučavane u staničnim kulturama, međutim, mehanizmi koji generiraju razne pogreške, njihovo širenje i učinci na integritet genoma nisu dobro poznati.
Projekt koji za glavni cilj ima otkrivanje molekularnog porijekla pogrešaka u podjeli kromosoma i mehanizma nasljeđivanja pogrešaka u zdravim i bolesnim tkivima, započeo je u travnju 2020. godine, a predviđeno trajanje je šest godina.
Glavni istraživači u projektu su prof. dr. sc. Iva Tolić s Instituta Ruđer Bošković, prof. dr. sc. Geert Kops s Instituta Hubrecht u Nizozemskoj, tim znanstvenika s Massachusetts Institute of Technology u SAD-u i prof. dr. sc. Nenad Pavin s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Sastanak je okupio petnaest znanstvenika projektnih timova koji su predstavili najnovije rezultate istraživanja vezanih za mehanizme onkogenih svojstava kromosomske nestabilnosti u raku, ponašanje polarnih kromosoma tijekom kasnog poravnanja u ljudskim stanicama, ponašanje proteina PRC1 tijekom razvitka diobenog vretena, aneuploidiju u organoidima tankog crijeva, fotokonverziju kao alata za proučavanje segregacije kromosoma, posljedice pogrešne segregacije kromosoma te razvoj fizikalnih i matematičkih modela koji objašnjavaju dobitak i poravnanje kromosoma.
Osim prezentacija članova projektnog tima, znanstvenici su sudjelovali u odvojenim grupama koje su za cilj imale pronalazak konstruktivnih rješenja na određena pitanja u njihovim istraživanjima.
Grupe su se dotakle tema poput ponavljajućih obrazaca gubitka ili dobitka kromosoma kod karcinoma, moguće uzročne povezanosti nestabilnosti kromosoma i epitelno – mezenhimalnog prijelaza, uloge nestabilnosti kromosoma u razvoju tumorskih stanica, utjecaja grešaka tijekom stanične diobe na populaciju stanica te formiranja daljnjih eksperimenata i teorijskih podloga.
Održavanje ovog sastanka omogućilo je ostvarivanje sinergije različitih područja i pronalazak zajedničkih rješenja i usmjerenja u istraživanjima koja slijede.
Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u sklopu najprestižnijeg programa Synergy Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail