Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Svim djelatnicima Sveučilišta je putem AAI korisničkom računa dostupna usluga Moj oblak

http://mojoblak.srce.hr/

Usluga slično funkcionira poput Dropbox-a, a svakom korisniku je dostupno 100 GB prostora.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti