Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


U okviru međunarodnog projekta TALOE (Time to Assess Learning Outcomes in E-learning), Sveučilišni računski centar pokrenuo je seriju on-line predavanja (webinara)  naziva "Talks on E-assessment and Learning Outcomes" na temu ishoda učenja i metoda vrednovanja u e-učenju. 

Raspored webinara je dostupan na 

http://www.srce.unizg.hr/en/elc/international-relations/taloe-webinars/ 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti