Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Dabar je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture, sustav koji svim ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje pouzdanih i interoperabilnih institucijskih repozitorija. Zajednicama istraživača omogućava uspostavu tematskih repozitorija i arhiva. Dostupni su sljedeći  repozitoriji:

ARA - centralni katalog i tražilica hrvatskih repozitorija i arhiva
HRČAK - portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenom i stručnim časopisima
DABAR - sustav digitalnih repozitorija za ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja
JKP - javne kolekcije podataka - pohrana različitih trajnih zbirki podataka od javnog interesa

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti