Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Objavili smo novi poziv za suradnju na izradi i unapređenju e-kolegija u okviru usluge Projekti razvoja e-kolegija te Vas pozivamo da nam se javite sa svojim prijedlozima (www.srce.unizg.hr/projekti-eucenja).

Ova usluga je posebno zanimljiva nastavnicima kojima je potrebna konkretna pomoć u izradi i razvoju e-kolegija bilo kroz izradu tehnički zahtjevnijih e-materijala, rad sa sustavom Moodle, primjenu instrukcijskog dizajna ili na neki drugi način.

Rok za prijavu projekata je 22. veljače 2018.

Temeljem pristiglih prijava odabrat će se kandidati s kojima ćemo zajedno razraditi konačne prijedloge projekata u kojima će se definirati ciljevi, poslovi, potrebni resursi i rokovi te započeti s realizacijom odabranih projekata.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti