Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Ministarstvo znanosti i obrazovanja uspostavilo je krajem 2015. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Katalog je zamišljen kao središnje mjesto na kojem će se nalaziti osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Katalog je uspostavilo i održava Srce, kao partner Ministarstva, zadužen za pružanje tehničke podrške u korištenju Kataloga, odnosno upisu podataka o e-kolegijima i njihovo ažuriranje.

Katalog je dostupan na adresi https://katalog-e-kolegija.srce.hr, a u njemu se trenutno nalazi 78.149 e-kolegija. Za akademsku godinu 2019./2020. upisano je 24.519 e-kolegija.

Pozivamo Vas da svoje e-kolegije koji se nalaze u redu predavanja za akademsku godinu 2019./2020., a koji još nisu već upisani u Katalog, da ih upišete. Također, pozivamo Vas da upišete i e-kolegije za akademsku godinu 2020./2021. u Katalog. E-kolegije koji se nalaze na sustavu za e-učenje Merlin Centar za e-učenje Srca redovito upisuje u Katalog.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti