Eksperimentalni dizajn visokoprotočnih pokusa

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalni dizajn visokoprotočnih pokusa

Šifra: 227707
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
izv. prof. dr. sc. Rosa Karlić
Izvođači: Doris Brkić , mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
Paula Štancl , mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta:
Objasniti prednosti i nedostatke korištenja visokoprotočnih tehnologija sekvenciranja s naglaskom na preporuke prilikom dizajniranja pokusa, a s ciljem dobivanja kvalitetnih podataka za nizvodnu analizu
Sadržaj:
Pregled najčešće korištenih tehnologija visokoprotočnog sekvenciranja (cjelogenomsko sekvenciranje DNA, RNA sekvenciranje, analiza metilacije genoma, karakterizacija DNA-protein interakcija, metagenomika i metatranskriptomika, single-cell mRNA i DNA sekvenciranje)
- Preporuke u dizajnu pokusa cjelogenomskog sekvenciranja DNA i ciljanom resekvenciranju dijela DNA
- Sekvenciranje RNA: preporuke u dizajnu eksperimenata profiliranja transkriptoma, microRNA, dugih nekodirajućih RNA i profiliranja ribosoma
- Preporuke prilikom osmišljanja eksperimenta u kojem se određuju metilacijski profili, dizajn ChIP-Seq eksperimenta
- Dizajn metagenomskih i metatranskriptomskih eksperimenata
- Dizajn single-cell mRNA i DNA pokusa
- Osmišljanje HiC eksperimenta
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti