Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Fizika 2

Šifra: 31419
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Izvođači: Luka Matijević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Kolegij Fizika 2 koncipiran je kao drugi dio dvosemestralnog kursa fizike, s naglaskom na moderne koncepte fizikalnog promišljanja. Sadržaji pokrivaju presjek ključnih pojmova i tema s područja elektromagnetizma, važnih za razumijevanje moderne kvantne mehanike. Strogoća matematičkog formalizma prilagođena je razini stečenih predznanja studenata (vladanje elementima diferencijalnog računa i vektorskom algebrom). Nastavne teme ilustriraju se kroz demonstracijski set pokusa pripremljenih na PMF - Fizičkom odsjeku, te kroz numeričke vježbe koje pokrivaju problematiku navedenih tema. Pretpostavka je da će ovako koncipiran kolegij integrirati znanja iz područja klasičnih disciplina fizike s elementima kvantne i relativističke teorije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Elektrostatika - Coulombova sila, zakon održanja naboja.
2. Električni potencijal, električno polje, Gaussov zakon.
3. Električna polja u tijelima.
4. Električna struja, Ohmov zakon, strujni krugovi.
5. Magnetostatika - električna struja, magnetsko polje, Amperova sila.
6. Elektromagnetska indukcija.
7. Elektromagnetski valovi.
8. Maxwellova formulacija klasične elektrodinamike.
9. Izmjenične struje - poopćenje Ohmovog zakona.
10. Elektromagnetizam i teorije atoma.
11. Fundamentalne sile u prirodi.
12. Elementarne čestice.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika 1
3. semestar Ne predaje se
Izborni modul Fizika - Redovni Studij - Matematika

4. semestar
Izborni modul Fizika - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti