Obavijest studentima koji će plaćati...

Zbog automatiziranog prijenosa podataka o uplatama u ISVU, važno je pridržavati se ovog redoslijeda:

  1. Obaviti upis godine na Studomatu
  2. Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i upisninu ili naknadu za molbe.
    Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti pravovremeno provedena.

Potvrdu o uplati nije potrebno dostavljati Uredu za studente.

Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci i tek tada će se moći dobiti potvrda o upisu godine.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti