Upisi na više godine

Ovdje možete pronaći informacije o upisu na više godine integriranog, prijediplomskih i diplomskih studija na PMF Matematičkom odsjeku.

 

Iznimno uspješni studenti koji žele prijevremeno upisati kolegij iz svog studijskog programa u tu svrhu mogu podnijeti molbu. Uvjeti za ostvarivanje ove mogućnosti nalaze se ovdje.

 

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2023./24. održat će se od 19. 2. do  8. 3. 2024. putem Studomata. Prilikom upisa, na Studomatu će biti ponuđeni svi kolegiji koje je moguće upisati (bez obzira na kojoj su godini studija). Ako je moguće, minimalno treba upisati 25 ECTS, a najviše 35 ECTS bodova. Iznimka od obaveze upisa barem 25 ECTS-a postoji u slučaju da ne želite upisivati kolegij čije prethodnike niste položili. U tom slučaju možete, nakon upisa na Studomatu, napisati molbu da se poništi upis takvog kolegija.  Molbu rješava voditelj studija. Kolegije upisane u zimskom semestru koje još niste položili možete polagati na dva roka u rujnu 2024. Kolegije koje upišete u ljetnom semestru možete polagati, uz uvjet da ste položili kolegije prethodnike, na dva roka u lipnju/srpnju te na dva roka u rujnu. U slučaju upisa kolegija bez položenih kolegija prethodnika, ispit iz tog kolegija moći ćete prijaviti tek nakon što položite njegove kolegije prethodnike. Ako ne položite kolegije prethodnike do kraja akademske godine (ili ih položite tek na zadnjem roku), nećete imati priliku polagati upisani kolegij sljedbenik. Nepoloženi kolegiji utječu na visinu participacije u idućoj akademskoj godini. Popis kolegija prethodnika/sljedbenika možete vidjeti ovdje.


Mole se studenti da skenirane molbe (osim molbe za ispis sa studija) s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade ubuduće dostavljaju e-mailom na adresu pisarnica@math.hr.

Za komunikaciju koristite e-mail adresu dodijeljenu na Matematičkom odsjeku.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti