Seminar za funkcionalnu analizu

U četvrtak, 28.10.2021., s početkom u 12:15 sati, Matija Livaić (PMF Fizički odsjek) će održati predavanje u sklopu Seminara za funckionalnu analizu pod naslovom:

"C*-algebarski formalizam kvantne mehanike - II"

 

Predavanje će biti održano u predavaonici 109, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

 

Pozvani su svi članovi seminara i ostali zainteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci