Seminar za kombinatoriku i diskretnu...

U ponedjeljak, 27. svibnja 2024. u 17.00 sati u predavaonici br. 108 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

održat će se obrana doktorske disertacije Luke Podruga, asistenta na Zavodu za matematiku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naslov disertacije je:

 

                              "Recurrences and graphs of recurrences" (Rekurzije i grafovi rekurzija)

 

Pozivaju se članovi Seminara za kombinatornu i diskretnu matematiku te ostali zainteresirani da prisustvuju ovoj obrani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci