POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U novom izdanju časopisa Physical Review Letters objavljen je rad pod naslovom “Microscopic properties of the ‘pinwheel’ kagome compound Rb2Cu3SnF12”, gdje je prvi autor član NMR grupe s Fizičkog odsjeka Mihael Grbić. U radu se proučavaju karakteristike valence-bond solid (VBS) osnovnog stanja za spinove raspoređene na kagome rešetki. 

Ovo je prvi kagome sustav gdje je VBS stanje ostvareno strukturalnim naprezanjem, a u radu se predstavlja prvi slučaj određene spinske polarizacije na kagome rešetki. Teorijskom analizom rezultata uočena je zanimljiva uloga simetrije u određivanju osnovnog stanja kagome rešetke. Istraživanje je izrađeno tijekom poslijedoktorskog usavršavanja dr. Grbića na Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (Grenoble, Francuska).

Frustrirani magnetski sustavi su vrlo bogato područje fizike gdje nadmetanje frustracija i kvantnih efekata omogućuju realiziranje egzotičnih osnovnih stanja i necjelobrojna pobuđenja. Heisenbergov model spina S=1/2 na kagome rešetci ima specifično visoku razinu frustracije zbog čega na niskim energijama postoji mnoštvo nemagnetskih osnovnih stanja koja se nadmeću. Priroda osnovnog stanja je i danas tema brojnih rasprava bez koncenzusa. Među ponuđenim rješenjima se nalaze različite spinske tekućine koje ne lome translacijsku simetriju kristalne ćelije, te valence bond solid (VBS) osnovna stanja koja ju lome.

U proučavanom sustavu Rb2Cu3SnF12 je singletno VBS stanje uzrokovano strukturalnom deformacijom koja fiksira specifičnu konfiguraciju singletnih veza, što nam omogućuje proučavanje konkretnog stanja na kagome rešetci. Članak opisuje pronalazak kompleksne spinske strukture koja je dominantno orijentirana u smjeru kagome ravnina. Također, mjerenja energijskog procjepa između singletnog i prvog tripletnog stanja u ovisnosti o magnetskom polju pokazala su kako odbijanje energijskih nivoa, što je moguće realizirati samo za jednu vrstu simetrije osnovnog stanja. Više o samom radu može se naći u sâmom članku: PRL 110, 247203 (2013).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti