POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


n_TOF kolaboracija s CERN-a, čiji su članovi D. Bosnar i P. Žugec s Fizičkog odsjeka, objavila je članak u časopisu Physical Review C – Rapid Communications, o mjerenju integralnog udarnog presjeka 12C(n,p)12B reakcije. U analizi eksperimentalnih podataka nezaobilazne su bile detaljne GEANT4 simulacije provedene na računalnom klasteru Laboratorija za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

U mjerenjima s ugljikom s n_TOF postrojenja identificiran je snažan doprinos neelastične 12C(n,p)12B reakcije. Potpis reakcije detekcija je visokoenergijskih elektrona iz β-raspada 12B izotopa. Iz broja detektiranih elektrona po prosječnom neutronskom pulsu, rekonstruiran je integralni udarni presjek 12C(n,p)12B reakcije unutar energijskog područja od 13.6 MeV (prag reakcije) do 10 GeV [1]. Najnoviji eksperimentalni rezultat, od visoke važnosti za medicinsku hadronsku terapiju, pokazuje značajno odstupanje od do sada procjenjenih vrijednosti (Slika 1).

U analizi eksperimentlanih podataka nezaobilaznima su se pokazale računski zahtjevne simulacije neutronske pozadine uzrokovane raspršenjem neutrona na mjerenome uzorku [2]. Simulacije su također korištene u određivanju neizostavnih korekcijskih faktora poput detekcijske učinkovitosti i doprinosa višestrukih neutronskih raspršenja. Ove simulacije provedene su na računalnom klasteru od 48 jezgara u Laboratoriju za napredno računarstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

[1] P. Žugec, N. Colonna, D. Bosnar et al., Phys. Rev. C 90, 021601(R) (2014)
[2] P. Žugec, N. Colonna, D. Bosnar et al., Nucl. Instrum. Methods A 760, 57 (2014)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti