Terenska nastava iz ekologije

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava iz ekologije

Šifra: 210187
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej
izv. prof. dr. sc. Sara Essert
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ KOLEGIJA
- Metode i tehnike rada na terenu primjenjivi u nastavi biologije
- Ekologija biljnih zajednica: slana, kisela i suha staništa obilježja biljnog pokrova
- Osnove raščlanjenosti vegetacije u Hrvatskoj
- Visinska razdioba biljnih zajednica
- Fitocenološke snimke pojedinih staništa
- Flora i vegetacija mrazišta
- Eumediteranska vegetacija
- Ekologija tekućih voda: terenska istraživanja makroskopskih beskralješnjaka
- Ekologija stajaćih voda: istraživanja planktona i faune dna jezera i lokvi
- Fauna tla raznih staništa
- Istraživanje ptica: primjer ptice pjevice šumskih i livadnih krajolika
- Metode sakupljanja uzoraka kopnenih i vodenih kukaca
- Metode mjerenja osnovnih ekoloških čimbenika u vodenim i kopnenim ekosustavima
- Sakupljanje faune podzemnih staništa
- Ekološka terenska istraživanja malih sisavaca
Literatura:
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti