O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marija Ivković

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:+385(0)1 4877 740
Telefon kućni:110
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2010.
Na zavodu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

OSOBNI PODACI

 

Ime i prezime: Marija Ivković

Adresa: Mandaličina 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: 0038514877740, 00385917979652

Telefax: 0038514826260

E-mail: marija.ivkovic@biol.pmf.hr

Državljanstvo: Hrvatsko

Datum rođenja: 20. srpnja 1982.

Matični broj iz Upisnika znanstvenika: 286320

 

RADNO ISKUSTVO

 

Datumi (od – do):            15.12.2021. – do danas

Ustanova zaposlenja:    Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naziv radnog mjesta:     Izvanredni profesor

Funkcija:                              Izvođenje nastave u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij ekologija i zaštita prirode) – Predavanja, seminari, praktikum

Biologija onečišćenih voda (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – predavanja i praktikum

Zdravstvena i veterinarska entomologija (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – predavanja i seminari

Ekologija životinja (diplomski studij znanosti o okolišu) – povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2021./2022.)

Ekologija životinja (diplomski studij eksperimentalne biologije) – povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2021./2022.)

Filogenija i sistematika životinja (diplomski studij eksperimentalne biologije) – povjera 4 sata predavanja (ak. god. 2021./2022.)

Opća ekologija (preddiplomski studiji: znanosti o okolišu) – praktikum

Terenska nastava (diplomski studij: znanosti o okolišu, ekologija i zaštita prirode)

 

Voditeljstvo i sudjelovanje na znanstveno - istraživačkim i stručnim projektima:

Voditelj znanstveno-stručnog projekta „Fenologija vodenih kukaca” (2019.-2023.)

Suradnik na znanstvenom projektu „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša“ (2020.-2022.) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija

Suradnik na obrazovnom projektu Erasmus „Erasmus+ Development Of Master Curricula In Ecological Monitoring And Aquatic Bioassesment For Western Balkans HEIs ECOBIAS“ (2020.-2023.)

 

Pisanje znanstvenih i stručnih radova i elaborata. Prezentacija rezultata znanstvenih istraživanja na međunarodnim skupovima i simpozijima.

 

Datumi (od – do):            01.07.2016. – 14.12.2021.

Ustanova zaposlenja:    Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naziv radnog mjesta:     Docent

Funkcija:                             Izvođenje nastave u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Ekologija životinja (diplomski studij znanosti o okolišu) – povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2016./2017, 2018/2019., 2019./2020., 2020./2021.)

Ekologija životinja (diplomski studij eksperimentalne biologije) – povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2016./2017, 2018/2019., 2019./2020., 2020./2021.)

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij ekologija i zaštita prirode) – Predavanja, seminari, praktikum, povjera 36 sata predavanja (ak. god. 2016./2017.)

Opća ekologija (preddiplomski studiji: znanosti o okolišu) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: eksperimentalna biologija) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: znanosti o okolišu) – praktikum

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij ekologija i zaštita prirode) – Predavanja, seminari, praktikum

Biologija onečišćenih voda (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – predavanja i praktikum

Terenska nastava (diplomski studij: znanosti o okolišu, ekologija i zaštita prirode)

 

Voditeljstvo i sudjelovanje na znanstveno - istraživačkim i stručnim projektima:

Voditelj znanstveno-stručnog projekta „Fenologija vodenih kukaca” (2019.-2023.)

Suradnik na znanstvenom projektu „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša“ (2020.-2022.) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija

Suradnik na obrazovnom projektu Erasmus „Erasmus+ Development Of Master Curricula In Ecological Monitoring And Aquatic Bioassesment For Western Balkans HEIs ECOBIAS“ (2020.-2023.)

Potpora Sveučilišta: „Utjecaj višestrukih stresora na zajednice slatkovodnih beskralješnjaka“ (2021.)

Potpora Sveučilišta: „Utjecaj višestrukih stresora na zajednice slatkovodnih beskralješnjaka“ (2020.)

Potpora Sveučilišta: „Utjecaj višestrukih stresora na makrozoobentos i vodene kukce“ (2019.)

Suradnik na stručnim projektima:

„Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije“

„Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama“ u 2018. i 2019. godini

„Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u rijekama“ u 2019. godini

„Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja“

 

Pisanje znanstvenih i stručnih radova i elaborata. Prezentacija rezultata znanstvenih istraživanja na međunarodnim skupovima i simpozijima.

 

Voditelj 4 diplomska rada i 4 završnih seminara.

 

Područje rada:                  Istraživanja vezana za dugotrajne promjene u raznolikosti, sastavu i strukturi zajednica vodenih kukaca i utjecaju klimatskih promjena. Taksonomija, filogenija, ekologija i biogeografija muha plesačica (Empididae, Diptera, Insecta), ekologija i biologija mušica svrbljivica (Simuliidae, Diptera, Insecta), taksonomija i ekologija pravih muha (Muscidae, Diptera, Insecta), taksonomija i ekologija papatača (Psychodidae, Diptera, Insecta), taksonomija i faunistika porodica Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Insecta) te ekologija drugih skupina vodenih dvokrilaca te drugih vodenih kukaca; makrozoobentos tekućica i stajaćica.

 

Datumi (od – do):            24.09.2010. – 01.07.2016.

Ustanova zaposlenja:    Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naziv radnog mjesta:     Znanstveni novak – viši asistent

Funkcija:                              Izvođenje nastave u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Ekologija životinja (diplomski studij znanosti o okolišu) –  povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2013./2014., 2014./2015., 2015/2016.)

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij ekologija i zaštita prirode) – povjera 2 sata predavanja (ak. god. 2014./2015.), povjera 8 sati predavanja (ak. god. 2015./2016.)

Opća ekologija (preddiplomski studiji: biologija, znanosti o okolišu) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: eksperimentalna biologija) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: znanosti o okolišu) – praktikum

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – praktikum

Biologija onečišćenih voda (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – praktikum

Ekologija (preddiplomski studij: molekularna biologija) – praktikum

Terenska nastava (diplomski studij: znanosti o okolišu, ekologija i zaštita prirode)

Sudjelovanje na znanstveno - istraživačkim i stručnim projektima:

Potpora Sveučilišta: „Prilagodbe sedrotvornih biocenoza na promjene u okolišu“ (2015.)

Potpora Sveučilišta: „Bioraznolikost sedrotvornih zajednica i identifikacija biomedijatora u procesu taloženja sedre“ (2014.)

Potpora Sveučilišta: „Zajednice krških tekućica: antropogeni utjecaj i filogeografske značajke“ (2013.)

Bilateralni projekt u sklopu znanstveno tehnološke suradnje sa Slovenijom: „Ocjena ekološkog stanja velikih rijeka temeljem makrozoobentosa te upravljanje usmjereno na hidromorfološke promjene” (2012.-2013.)

Znanstveni projekt MZOS: „Taksonomija, ekologija i biogeografija beskralješnjaka vodenih ekotona Hrvatske“ voditelja prof. dr. sc. Mladena Kerovca (119-1193080-3076) (2007.-2013.)

 

Pisanje znanstvenih i stručnih radova i elaborata. Prezentacija rezultata znanstvenih istraživanja na međunarodnim skupovima i simpozijima.

 

Pomoćni voditelj na 7 diplomskih radova i voditelj nagrađenog rada Rektorovom nagradom.

Područje rada:                   Taksonomija, filogenija, ekologija i biogeografija muha plesačica (Empididae, Diptera, Insecta), ekologija i biologija mušica svrbljivica (Simuliidae, Diptera, Insecta), taksonomija i ekologija pravih muha (Muscidae, Diptera, Insecta), taksonomija i ekologija papatača (Psychodidae, Diptera, Insecta), taksonomija i faunistika porodica Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Insecta) te ekologija drugih skupina vodenih dvokrilaca te drugih vodenih kukaca; makrozoobentos tekućica i stajaćica, Ekotoksikologija slatkovodnih organizama in situ.

 

Datumi (od - do):             08.05.2006. – 24.09.2010.

Ustanova zaposlenja:    Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naziv radnog mjesta:     Znanstveni novak – asistent

Funkcija:                              Izvođenje nastave u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Opća ekologija (preddiplomski studiji: biologija, znanosti o okolišu) – praktikum

Ekologija (preddiplomski studij: molekularna biologija) – praktikum

Ekologija kopnenih voda (diplomski studij: ekologija i zaštita prirode) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: eksperimentalna biologija) – praktikum

Ekologija životinja (diplomski studij: znanosti o okolišu) – praktikum

Terenska nastava (cjeloviti studij biologije i kemije, diplomski studij: znanosti o okolišu)

 

Izvođenje nastave u okviru dodiplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Opća ekologija (2. godina studija, smjer: dipl. inž. molekularna biologija) – praktikum

Ekologija životinja (4. godina studija, smjerovi: profesor biologije, profesor biologije i kemije) – praktikum

Ekologija životinja  s biocenologijom (4. godina studija, smjer:  dipl. inž. ekologija) – praktikum

Terenska nastava (dipl. inž. ekologija, profesor biologije, profesor biologije i kemije)

 

Sudjelovanje na znanstveno – istraživačkim projektima:

Suradnik na znanstvenom projektu MZOS: „Taksonomija, ekologija i biogeografija beskralješnjaka vodenih ekotona Hrvatske“ voditelja prof. dr. sc. Mladena Kerovca (119-1193080-3076) (2007.-2009.)

Znanstveni projekt MZOS: „Raznolikost staništa i faune kopnenih voda u Hrvatskoj“ voditelja prof. dr. sc. Mladena Kerovca (0119121) (2004.-2006.)

 

Pisanje znanstvenih i stručnih radova i elaborata. Prezentacija rezultata znanstvenih istraživanja na međunarodnim skupovima i simpozijima.

Područje rada:                  Ekologija rakušaca (Amphipoda, Crustacea), taksonomija i ekologija muha plesačica (Empididae, Diptera, Insecta), ekologija i biologija drugih skupina vodenih kukaca; makrozoobentos tekućica i stajaćica.

 

Datumi (od – do):            30.09.2005. – 07.05.2006.

Ustanova zaposlenja:    Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Naziv radnog mjesta:     Naslovni asistent i stručni suradnik na projektu

Funkcija:                             Izvođenje nastave u okviru dodiplomskog sveučilišnog studija na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu iz kolegija:

Opća ekologija (2. godina studija, smjer: dipl. inž. molekularna biologija) – praktikum

Ekologija životinja  s biocenologijom (4. godina studija, smjer:  dipl. inž. ekologija) – praktikum

Zoologija (1. godina studija, smjer: dipl. inž. molekularna biologija) – praktikum

 

Stručni suradnik na projektu „Biomonitoring sliva rijeke Une-ocjena kakvoće vode temeljem analize makrozoobentosa“ voditelj Prof. dr. sc. Mladen Kerovec (2005.)

Područje rada:                  Ekologija i taksonomija rakušaca (Amphipoda, Crustacea), taksonomija i ekologija muha plesačica (Empididae, Diptera, Insecta) i drugih skupina vodenih kukaca; makrozoobentos tekućica i stajaćica.

 

ŠKOLOVANJE

 

Datum:                                16. srpanj 2010.

Mjesto:                                Zagreb

Ustanova:                           Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Zvanje:                                Doktor znanosti, polje biologija, grana zoologija

 

Datum:                                01. travanj 2005.

Mjesto:                                Zagreb

Ustanova:                           Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Zvanje:                                dipl. ing. biologije - ekologija

 

Datum:                                1996.-2000.

Mjesto:                               Zagreb

Ustanova:                           VII. Opća Gimnazija

 

USAVRŠAVANJE

 

Godina:                               2016

Mjesto:                               Stockholm, Švedska

Ustanova:                           Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History

Trajanje (od – do):          08. 05. 2016. – 21. 05. 2016.

Stipendija:                         Synthesys: SE-TAF-5371: “Usage of Fallén and Zetterstedt collections in taxonomy and phylogeny of aquatic Diptera with special emphasis on Empididae”

Područje rada:                  Taksonomija roda Wiedemannia Zetterstedt (Empididae, Diptera)

 

Godina:                               2015

Mjesto:                               Bratislava, Slovačka

Ustanova:                           Department of Zoology, University Comenius

Trajanje (od – do):          08. 06. 2015. – 14. 06. 2015.

Područje rada:                  Usavršavanje iz taksonomije i sistematike porodice mušica svrbljivica (Simuliidae, Diptera, Insecta) pod vodstvom dr.sc. Matuša Kudela

 

Godina:                                2013

Mjesto:                               Granada, Španjolska

Ustanova:                           Department of Zoology, Faculty of Science, University of Granada

Trajanje (od – do):           07. 12. 2013. – 15. 12. 2013.

Područje rada:                  Taksonomija muha plesačica sa Sierra Nevade, Andaluzija, Španjolska u suradnji s prof. dr. sc. Carmen Zamora Muñoz

 

Godina:                               2013

Mjesto:                               Granada, Španjolska       

Ustanova:                           Department of Zoology, Faculty of Science, University of Granada

Trajanje (od – do):          Postdoktorat, 20. 03. 2013. – 20. 06. 2013.

Stipendija:                         Projekt „Empididae (Diptera) del Parque Nacional de Sierra Nevada“

Područje rada:                  Postdoktorski Projekt: "Empididae (Diptera) del Parque Nacional de Sierra Nevada" (Empididae (Diptera) Nacionalnog parka Sierra Nevada) u suradnji s prof. dr. sc. Carmen Zamora Muñoz

 

Godina:                               2012

Mjesto:                               Cardiff, Wales, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ustanova:                           National Museum Wales

Trajanje (od – do):          08. 05. 2012. – 22. 05. 2012.

Područje rada:                  Taksonomija roda Wiedemannia (Empididae, Diptera, Insecta) pod vodstvom dr. sc. Adrian Plant

 

Godina:                               2011

Mjesto:                               Zagreb

Ustanova:                           Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područje rada:                  Radionica: "Writing of project proposals" pod vodstvom dr. sc. Armando Chapin Rodriguez

 

Godina:                               2010

Mjesto:                               Bratislava, Slovačka

Ustanova:                           Department of Zoology, University Comenius

Trajanje (od – do):          02. 06. 2010. – 15. 06. 2010.

Područje rada:                  Usavršavanje iz taksonomije i sistematike porodice mušica svrbljivica (Simuliidae, Diptera, Insecta) pod vodstvom dr. sc. Matuša Kudela i dr. sc. Viera Stloukolova

 

Godina:                               2009 (Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education)

Mjesto:                               Girona, Španjolska

Ustanova:                           Faculty of Science, University of Girona

Trajanje (od – do):          24. 01. 2009. – 21. 02. 2009.

Stipendija:                         Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

Područje rada:                  Kolegiji: Ecology of wetlands and lagoons, Functional Stream Ecology, BQEs of the WFD: Fishes

 

Godina:                               2009 (Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education)

Mjesto:                               Potsdam, Njemačka

Ustanova:                           Faculty of Science, University of Potsdam

Trajanje (od – do):          28. 02. 2009. – 18. 03. 2009.

Stipendija:                         Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

Područje rada:                  Kolegij: Theoretical concepts in aquatic ecology

 

Godina:                               2009 (Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education)

Mjesto:                               Veszprem, Mađarska

Ustanova:                           Department of Limnology, University of Pannonia

Trajanje (od – do):          21. 03. 2009. – 01. 05. 2009

Stipendija:                         Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

Područje rada:                  Kolegiji: Advanced analytical methods in water chemistry, Functional properties of lake ecosystems, Aquatic Ecotoxicology, The EC-WFD on European and country scale, BQEs of the WFD: Macrophytes

 

Godina:                               2009 (Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education)

Mjesto:                               Zagreb, Hrvatska

Ustanova:                           Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Trajanje (od – do):          03. 05. 2009. – 12. 06. 2009.

Stipendija:                         Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

Područje rada:                  Kolegiji: BQEs of the WFD: Phytoplankton, BQEs of the WFD: Phytobenthos, BQEs of the WFD: Macrozoobenthos, Scientific communication

 

Godina:                               2009 (Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education)

Mjesto:                               Uppsala, Švedska

Ustanova:                           Department of Ecology and Genetics, University of Uppsala

Trajanje (od – do):          13. 06. 2009. – 18. 07. 2009.

Stipendija:                         Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

Područje rada:                  Kolegiji: Field sampling and monitoring, Basic water chemistry analyses, Climate change, Teaching knowledge, Didactics

 

Godina:                               2008

Mjesto:                               Rovinj, Hrvatska

Ustanova:                           Institut Ruđer Bošković

Trajanje (od – do):          20. 06. 2008. – 28. 06. 2008.

Stipendija:                         Dobivene stipendija od strane organizacijskog odbora International Graduate School of Conservation Biology

Područje rada:                  International Graduate School of Conservation Biology

 

Godina:                               2007

Mjesto:                               Zagreb, Hrvatska

Ustanova:                           Institut Ruđer Bošković

Trajanje (od – do):          05. 11. 2007. – 06. 11. 2007.        

Područje rada:                  Radionica: "Research Management Training"

 

Godina:                               2007      

Mjesto:                               Zagreb, Hrvatska

Ustanova:                           Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Trajanje (od – do):          12. 02. 2007. – 16. 02. 2007.

Područje rada:                  Radionica: "Biological Evaluation of Fresh Water Quality"

 

Godina:                               2006

Mjesto:                               Ljubljana, Slovenija

Ustanova:                           Natural History Museum of Slovenia

Trajanje (od – do):          20. 02. 2006. – 26. 02. 2006.

Područje rada:                  Usavršavanje iz taksonomije i sistematike porodice muha plesačica (Empididae, Diptera, Insecta) pod vodstvom dr. sc. Bogdan Horvat

 

NAGRADE I

PRIZNANJA                2020. – Dobitnica „Godišnje Nagrade Hrvatskih voda za 2020. godinu“

 

2015. – Dobiven Synthesys projekt Synthesys: SE-TAF-5371: Usage of Fallén and Zetterstedt collections in taxonomy and phylogeny of aquatic Diptera with special emphasis on Empididae

 

2009. – Stipendija: Tempus project - QUALI European Quality Standards in Limnology Education

2004.  ̶  Rektorova nagrada za rad „Sraz slatkovodnog i morskog sustava na primjeru vodene faune anhihalinih podzemnih staništa Kornatskog otočja”

 

ČLANSTVO I

DJELATNOST U

ZNANSTVENIM I

STRUKOVNIM

ORGANIZACIJAMA    Subject Editor za Empidoidea u međunarodnom znanstvenom časopisu ZooKeys  ̶  citiranom u bazama ISI Web of Knowledge i SCOPUS (od 2014.)

 

Topic Bord Editor u međunarodnom znanstvenom časopisu Insects citiranom u bazama ISI Web of Knowledge i SCOPUS (od 2020.)

 

Associate Editor u međunarodnom znanstvenom časopisu Ecological Entomology (od 2021.)

 

Voditelj diplomskog sveučilišnog studijskog programa Ekologija i zaštita prirode pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 01. 10. 2020.)

 

Predstavnik Znanstvenih novaka u Kolegiju Biološkog odsjeka (2010.-2012.)

 

Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa (HUSEk); članica Upravnog odbora HUSEk-a

 

Hrvatsko entomološko društvo; članica

 

RECENZIJE ZA

MEĐUNARODNE

ZNANSTVENE

ČASOPISE                   Annales de la Société Entomologique de France (2018)

Annales de Limnologie – International Journal of Limnology (2012, 2014)

Bonn zoological Bulletin (2021)

Entomological Science (2020)

Environmental Science and Pollution Research (2013,2015)

European Journal of Taxonomy (2019)

Historical Biology (2020)

Insect Conservation and Diversity (2015, 2020)

Insects (2020)

Limnologica (2016)

Natura Croatica (2015, 2021)

Oceanologica and Hydrological Studies (2020)

Plos One (2019)

Polish Journal of Ecology (2012, 2013, 2014)

Proceedings of the Entomological Society of Washington (2021)

Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Science (2014)

Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali (2016)

Review of Hydrobiology (2012)

Scientific Reports (2020)

STOTEN (2018)

Studia Dipterologica (2015)

Tropical Natural History (2019, 2021)

Water (2020)

Zootaxa (2014, 2015, 2016, 2018, 2020)                         

 

OSOBNE VJEŠTINE

 

Materinji jezik:                Hrvatski

 

Ostali jezici:

 

Jezik:                                    Engleski

Razumijevanje:                C2

Govor:                                 C2

Pisanje:                               C1

 

Jezik:                                    Španjolski

Razumijevanje:                C1

Govor:                                 B1

Pisanje:                               C1

 

Jezik::                                   Njemački

Razumijevanje:                A1          

Govor:                                 A1

Pisanje:                               A2

 

KOMUNIKACIJSKE

VJEŠTINE                    Vrlo komunikativna i aktivna u uspostavljanju kontakata i angažirana u održavanju suradnje s domaćim i međunarodnim stručnjacima što se i očituje kroz timski rad i kontinuiranu suradnju na brojnim znanstvenim publikacijama te znanstvenim i stručnim projektima.

 

ORGANIZACIJSKE

VJEŠTINE I

KOMPETENCIJE          12. 03. 2020. Sudjelovala kao gošća u televizijskoj emisiji „Puls“ na HTV 1 govoreći o klimatskim promjenama i utjecaju na živi svijet.

 

Član organizacijskog odbora i jedan od urednika Knjige sažetaka 11th Symposium for European Freshwater Sciences održanog od 30. 06. do 5. 07. 2019. u Zagrebu.

 

Predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora i glavni urednik knjige sažetaka „3. Simpozija o biologiji slatkih voda – SOBS 2019“ koji je održan na Biološkom odsjeku 15. 02. 2019.

 

01. 03. 2019. Sudjelovala sam kao gošća u radijskoj obrazovnoj emisiji „Slušaj kako zemlja diše“ na HRT 1.

 

09. 11. 2017. Sudjelovala kao gošća u televizijskoj znanstvenoj emisiji „Prometej“ na HTV 1.

 

Član Organizacijskog odbora „2. Simpozija o biologiji slatkih voda – SOBS 2017“ koji je održan na Biološkom odsjeku 17. 02. 2017.

 

13. 06. 2016. Sudjelovala kao gošća u radijskoj znanstvenoj emisiji „Eppur si muove“ na HRT 3.

 

26. 03. 2015. sudjelovala kao gošća u televizijskoj emisiji „Treći element“ na HTV 3 koja promovira znanstvenu djelatnost govoreći o temi „Život kukaca“.

 

Organizirala „Prvi znanstveni simpozij o biologiji slatkih voda“ koji je održan na Biološkom odsjeku PMF-a 20. 02. 2015.

 

Sudjelovala u organizaciji proslave 140. godišnjice Zoologijskog zavoda PMF-a. Stručni suradnik na izložbi povodom te proslave „Neraskidive spone Zoološki odjel Hrvatskog Prirodoslovnog muzeja – Zoologijski zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (2014.)

 

Sudjelovala u organizaciji mini kongresa znanstvenih novaka i stručnih suradnika Biološkog odsjeka PMF-a održanog u Botaničkom vrtu u Zagrebu 13. 04. 2012.

 

Sudjelovala u organizaciji i predstavljanju Biologije na smotri Sveučilišta (2006., 2007., 2008. i 2012.)

 

Sudjelovala u Noći Biologije (2010., 2011., 2021.)

 

Organizirala 10 predavanja na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta unutar znanstvenih seminara pod nazivom „Znanstveni i Ini razgovori“ (2008.)

 

TEHNIČKE VJEŠTINE

I KOMPETENCIJE        Rad s brojnim metodama terenskog prikupljanja različitih životnih stadija vodenih kukaca.

Dobro poznavanje rada na računalu; operativni sustav Windows, MS Office paket, Adobe Photoshop i Illustrator, programi poput CANOCO, PRIMER, STATISTICA. Crtanje u taksonomskim publikacijama. 

 

VOZAČKA DOZVOLA  B kategorija

DODATNI PODACI      Autor / ko-autor 54 originalna znanstvena rada

Autor / ko-autor 45 sažetaka s međunarodnih znanstvenih konferencija, domaćih znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem i domaćih konferencija

Autor/ ko-autor 18 elaborata i studija     

                                                               

LISTE ZNANSTVENIH

PUBLIKACIJA                   Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-3188-5676

Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Marija_Ivkovic

Google Scholar ID:

https://scholar.google.hr/citations?user=xSRcKMcAAAAJ&hl=en

SCOPUS Author ID: 16318989200