odluke vezane uz poslovanje pmf-a

Odluka o proceduri zaprimanja, obrade i plaćanja ulaznih računa i ostalih ulaznih financijskih dokumenata

Odluka o imenovanju COVID koordinatora PMF-a

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje PMF-a

Odluka-način isplate naknade vanjskim suradnicima u ak. god. 2022./2023.

Pocetak_redovnog_rada_01.06.2020.

Odluka o službenim putovanjima

Odluka o proceduri placanja u izvanrednim okolnostima 

Odluka o proceduri za rad - Služba Dekanata 

Odluka o povratu izdataka 

Oduka o potpisivanju 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe 

ODLUKA o postupku provjere zaposlenika PMF a na alkohol 

Odluka o proceduri kontrole izvršenja ugovornih obveza u ugovorima javne i jednostavne nabave 

Odluka_o_načinu_praćenja,ostvarivanja i trošenja

Odluka o prihvaćanju Procjene rizika 

Odluka o službenim putovanjima 

Odluka o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima i njihove kratice na engleskom jeziku, koji se koriste u potvrdi, svjedodžbi, diplomi, te u dopunskoj ispravi o studiju, koji se izdaju na na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku (07/2014) 

Odluka o nacinu izjednacavanja strucnih i akademskih naziva s odgovarajucim akademskim nazivima 

Izmjena odluke o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima i njihove kratice na engleskom jeziku na engleskom jeziku 

Odluka o nazivu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku 

Odluku o sastavu Etičkog povjerenstva PMF-a

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva PMF-a

Odluka o imenovanju Povjerenstva za pritužbe zaposlenika PMF-a

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad 

Odluka za imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti 

Odluka o predlaganju predloženika za professora emeritusa 

Odluka o dopuni Odluke o predlaganju predloženika za professora emeritusa

Odluka o osnivanju Centra za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike - PRIMATEH 

Naputak za rad zaposlenika-portira PMF-a Zagreb